Aalborg Handelsskole

Evaluering

Positiv kommentar

Ganske lidt, eleverne primært og ellers kun at jeg er i arbejde.

Negativ kommentar

Ledelsen, hele atmosfæren på arbejdspladsen. Arrogant ledelse der opfører sig superior. Ledelsens syn på ansatte. Inferno af kliker og grupperinger. Fattig kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

En psykisk usund arbejdsplads. Alle kører hetz imod hinanden for ikke at være nederst i hierarkiet og den næste, der ryger. Ledelsen har på ingen tænkelig måde elevernes trivsel i fokus og tænker udelukkende på bundlinjen. Aalborg 'Handelsfabrik' nægter at smide elever ud, som udøver vold og kriminalitet på skolen, og virker ligeglad med hvordan dette påvirker de øvrige elever, såvel som personale. Ingen er interesseret i at finde løsninger, men vil i stedet gerne påpege, det de opfatter som andres fejl og mangler. Måske er værst af alt, så lytter ledelsen ikke til deres medarbejdere. De opererer udpræget uafhængigt og indfører hovedkulds politikker og praksisser uden at have konsulteret med de medarbejdere, som skal udføre disse. At kommunikere med ledelsen, er som at snakke med en pre-programmet computer, som ikke aner hvad den svarer på. De har intet begreb om mennesker og det faktum at disse er byggestenene for deres skole. Jo mere du går op i dit job, og yder en indsats for eleverne, desto mere bliver du anset som en trussel for status quo af de øvrige medarbejdere. Dette er ikke en arbejdsplads for engagerede, begavede, og ambitiøse fagpersoner. Jeg har aldrig oplevet et så modbydeligt og giftigt arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

God ledelse der inddrager medarbejderne Rigtig god samarbejdskultur blandt medarbejderne Høj fleksibilitet generelt

Negativ kommentar

Lønniveau er ikke højt

Evaluering

Positiv kommentar

En skøn arbejdsplads, som jeg er stolt over.

Negativ kommentar

Der har været ansat mellemledere, som ikke har været deres opgave voksen. Det har selvfølgelig sat sit præg på ganske meget op og ned.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget få krav til at du skal præstere på jobbet, og ingen tvungen efteruddannelse og ingen krav om at kunne it

Negativ kommentar

Det er virkelig en mentalt usund arbejdsplads, og rigtig meget talens grimt og uhensigtsmæssigt om alt og alle. Nogle er flokfører i at skabe mistrivsel og lave rygtebørs, og har to personligheder afhængigt af om ledelsen er tilstede eller ej. Passiv aggressivitet, laver udskamning, og lavens alt andet end at passe sin undervisning.

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed under ansvar

Negativ kommentar

Der er et så massivt dårligt arbejdsmiljø og der bliver intet gjort. Der er sladder og kikken over skulderen blandt kolleger og ingen skrupler for at udstille og sladre om hinanden. Hvis ikke man er en del af en gruppering, er man usynlig og potentiel trussel, og hvis ikke du er god til at klappe meningens dannerne på skuledren, kommer du ikke indenfor i "varmen".

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg er så glad for at jeg blev afskediget derfra. Så glad, at jeg overvejer at sende et kæmpe takkebrev.

Negativ kommentar

Alt. Du bliver anset for blue collar og der er ingen kompetenceudvikling. Ingen faglighed, og den sociale kapital er ikke eksisterende.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegaskab.

Negativ kommentar

Frygtelig ledelse. Bestyrelsen har sovet i timen.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne kolleger som knokler og gerne samarbejder og støtter op om hinanden.

Negativ kommentar

Usynlig ledelse både overfor medarbejdere og elever. En ledelse med stor mistillid til hinanden, som smitter af på gulvet. Dårlig prioritering af arbejdsopgaver og hvad der er vigtigt for at drive en dannelsesinstitution. En studenterfabrik med dårligt arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Så hele vejen igennem en sørgelig arbejdsplads hvor sygdom versus langtidssygdom og hele tiden nyansættelser og vikardækning er nødvendigt.

Negativ kommentar

Rigtig meget jalousi og unødvendigt sladder på alle plan og en horde af ansatte der jagter i flok fordi de føler sig truet, ledelsen kan ikke klare opgaven og fungerer kun som administrative uden nogen som helst kendskab til deres ansatte. Der er så lidt medmenneskelighed og så meget vrede som kommer til syne dagligt.

Evaluering

Positiv kommentar

De fleste kollegaer er behagelige og imødekommende.

Negativ kommentar

Elendig ledelse som er fuldstændig usynlig i det daglige. En uddannelsesfabrik af værste skuffe, hvor det kun handler om at lave overskud. Ingen fokus på kvalitet, medarbejdertrivsel eller krav til elever. De fysiske rammer er elendige med alt for mange elever i klasseværelserne. Medarbejdere som ikke holder snuden i sporet ryger hurtigt ud.

Evaluering

Positiv kommentar

Super søde elever som virkelig knokler.

Negativ kommentar

Såsnart chefen vender ryggen til, er det meget tydeligt at du ikke er velkommen som nyansat hos alle lærer.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kolleger

Negativ kommentar

Ledelsen ved ikke hvem der laver hvad. Ingen anerkendelse af medarbejdere - hverken dem der passer deres job eller dem der yder noget ekstra.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Kulturen er præget af mistillid og mund til mund ævl. Arbejdsmiljøet er meget lidt udviklende. Høj personalegennemstrømning. Ynkelig ledelse øverst i hierarkiet uden følgeskab.

Evaluering

Positiv kommentar

Stedet er en arbejdsplads, desværre ikke en god arbejdsplads.

Negativ kommentar

En uprofessionel arbejdsplads. Svag topledelse der ikke formår og ikke evner ledelsesopgaven, hvorved de ansatte leder og styrer. En trist kultur hvor det er tilladt og helt legalt i åbent forum i dialog med ledelsen, at tale grimt om hhv. kolleger, samarbejdspartnere, og elever. Flere intrigere end i det britiske kongehus.

Evaluering

Positiv kommentar

Vil ikke anbefale stedet som en god arbejdsplads.

Negativ kommentar

Ledelsen er det helt store kritikpunkt.

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg havde et fagligt og personligt fantastisk samarbejde med kollegaer på tværs af faglige forskelligheder. Forskelligheder, som vi alle var gode til at sætte i spil, så det kunne komme eleverne til gode. Det være sig indtil ledelsen ændrede sin strategi i 2020 - med frygt får man nemlig folk til at sætte næsen i sporet og ikke kigge op. Alle begyndte herefter at passe på sig selv i frygten for at blive afskediget eller ydmyget.

Negativ kommentar

Ledelsen håndterer refleksive medarbejdere, som stiller sig konstruktivt kritiske overfor metoder og kvalitet, med frygt. Når medarbejdere henvender sig med en sårbarhed, bliver de udstillet og hånt, og ledelsen tager ikke ansvar for, om medarbejdere trives. De anses som besværlige, og afskediges på baggrund af samarbejdsvanskeligheder, eller fordi de vurderes til ikke at have den korrekte profil til stedet længere. Sådan kommer ledelsen af med medarbejdere, som stiller krav til faglighed, arbejdsmiljø og medmenneskelighed.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger i det team jeg var tilknyttet. Det var en god arbejdsplads indtil der kom ny øverste ledelse.

Negativ kommentar

Ledelsen er kun fokuseret på økonomi og har på ingen måde forstand på god ledelse. De holder sjældent deres ord og belønning til medarbejderne og gode arbejdsforhold er ved at være lig nul. Dårligere ledelse tror jeg man skal lede længe efter. De har ingen sans for medarbejderpleje men kigger desværre kun på bundlinien. Arbejdsmiljøet er blevet så dårligt igennem de sidste par år. Kraftige forringelse ifht. undervisernes forberedeslesfaktorer, de administrative får lov til at passe sig selv og ingen kigger på om de har det godt. Godt jeg kom væk!

Evaluering

Positiv kommentar

Som ansat kan man gå hjem hver dag når undervisning slutter, ledelse der ikke holder øje med hvordan karaktergennemsnit er på de klasser du underviser ellwr hvilken feedback du giver så du kan som underviser lave intet uden at blive opdaget, ingen krav om aktuelle fagemner i undervisningen så man kan bare vende stakken, og skulle du lave noget konstruktivt ud over det i dit skema så opdager ledelsen det aldrig, så stedet er godt hvis du vil lave og opnå mindst muligt.

Negativ kommentar

Mange pædagogisk tiltag og aktiviteter der ikke giver mening fordi kvaliteten af dem er ekstremt lav og ansatte er umotiveret. Ledelse der behandler os barnagtigt med malplaceret ros når noget tilfældigvis går godt. Idrætsdag hvor elever med en promille fra aftenen før må lave fx skydeøvelser, eller andre farlige aktiviteter og hvor underviserne så bare skal deltage og udsættes for fulde elever.

Evaluering

Positiv kommentar

elever, kollegaer, kantinen, lange pauser, mange ferier

Negativ kommentar

Åbenlys talentløs og reaktiv ledelse, ledere der kun har været offentligt ansatte og aldrig prøvet det private arbejdsmarked.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er intet godt at fortælle. Slap kun lige præcis væk der fra med psyken nogenlunde i behold, 1/2 år mere, så var jeg knækket fuldstændigt.

Negativ kommentar

Run Forrest, Run! Ekstremt dårligt psykisk arbejdsmiljø skabt af ledelsen, jeg kommer aldrig tilbage.

Evaluering

Positiv kommentar

Samvær med kolleger og elever

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Ledelse der bruger mere tid på at surfe på LinkedIn i arbejdstiden end der bruges tid i samarbejde med ansatte om at udvikle skolen og sikre kvalitet.

Evaluering

Positiv kommentar

Det gode er at jeg med min egen erfaring som ansat, aldrig vil anbefale andre at søge job på Aalborg Handelsskole.

Negativ kommentar

Mangelfuld og uselvstændig ledelse på alle planer, både menneskeligt, fagligt, og visionært. Vil man vide hvad der sker på Aalborg Handelsskole i fremtiden, så kan man bare holde sig orienteret om DKs største handelsskole og tjekke deres hjemmeside ud - koncepter og tiltag på DKs største er ledelsens store forbillede. En arbejdsplads og en skole på katastrofekurs - med eksterne konsulenter som suger budgettet undervejs!

Evaluering

Positiv kommentar

Lange pauser Højt sygefravær tillades

Negativ kommentar

Inkompetent ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

- Det eneste gode ved Aalborg Handelsskole er, at jeg heldigvis ikke behøver at arbejde der længere! Det var uden sammenligning den værste tid i mit arbejdsliv, at være på Aalborg Handelsskole - en på så mange niveauer forfærdelig arbejdsplads. Bedste anbefaling, jeg kan give i forhold til Aalborg Handelsskole: Ansøgere, hold jer langt væk fra AH. ...men hvis du synes at elendig ledelse, lange ligegyldige møder, tandløse tillidsrepræsentanter, meningstyranni, tåbelig tidsregistrering og manglende aflønning for din reelle arbejdsindsats lige er dig, så søg da endelig arbejde på AH.

Negativ kommentar

- Der er ledelsessvigt på alle planer i AH, og der praktiseres management by fear - specielt fra direktionen og øverste mellemledelse. - Ledelsen laver utallige planer, politikker og oversigter til intranettet, men besidder ingen form for handlekraft, så ingen forandring sker. - Ledelsen køber sig til dyre eksterne konsulenter (uden effekt), fordi ledelsen ikke selv evner at lede. Pengene bliver taget fra undervisningen. - Ledelsen opfinder utallige tidskrævende udvalg og ligegyldige arbejdsgrupper, som ikke gør andet end at genere medarbejderne og tager tid fra udførelsen af kerneydelsen.