Dansk Dekommissionering

Bliv en del af løsningen

I Dansk Dekommissionering løser vi en unik samfundsopgave i dansk sammenhæng: oprydning efter mere end 40 års forsknings- og forsøgsaktiviteter på Risø. Samtidig håndterer og lagrer vi radioaktivt affald fra både driften og dekommissioneringen af anlæggene samt fra resten af det danske samfund. Vi bidrager også til processen, der på længere sigt skal føre til en sikker deponering af affaldet, og her ligger der mange spændende opgaver i fremtiden.

"En af de ting, der gør mig stolt af at være en del af Dansk Dekommissionering er, at jeg kan sige at jeg har været med til at afvikle de nukleare anlæg på Risø, og løse den her miljøopgave som det er."
– Thomas Nielsen, Håndværker i Dansk Dekommissionering

En hverdag du ikke finder andre steder

Hos Dansk Dekommissionering er vi de eneste i Danmark, der arbejder med at håndtere Danmarks radioaktive affald, og de mange processer der følger med denne unikke opgave.

Vi sørger for at vores medarbejdere er godt klædt på til opgaven. Som ny medarbejder kommer du på en omfattende introduktion til radioaktivitet og strålingsbeskyttelse.

Vi vægter kompetenceudvikling højt.

Vi er ca. 90 medarbejdere og holder til på det naturskønne Risø, hvor walk’n talks er en integreret del af hverdagen, en hverdag som er kendetegnet ved et stort fokus på medarbejdertrivsel, work/life balance og plads til forskellighed.

Vi tilbyder en hverdag med mange forskellige tekniske problemstillinger, der hver især kræver overblik og omhu for at sikre den gode løsning.

En løsning som kun kan findes ved samarbejde mellem vores mange faggrupper.