Lev Uden Vold

38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk partnervold. Tallene er mindst dobbelt så høje, hvis vi medtager psykisk partnervold. Og hvert sjette barn i 8. klasse har været udsat for vold af en forælder inden for det seneste år. Det er omfattende udfordringer, som vi skal løse. Derfor findes Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed på voldsområdet. Vi arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det gør vi med konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, pårørende og fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, mere viden på området, øget opmærksomhed og debat i samfundet.

Vores mål er, at ingen mennesker i Danmark i fremtiden skal leve med vold i en nær relation.