DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en uafhængig selvejende virksomhed, der fungerer som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS) og er Danmarks videcenter indenfor brandsikkerhed.

Instituttets historie går tilbage til etableringen af Dansk Komité til Bekæmpelse af Brandfare i 1920. I 1991 ændredes navnet til Dansk Brandteknisk Institut, og i 2000 blev det erstattet af det nuværende navn.

DBI beskæftiger sig med forskning og udvikling og løser opgaver for både det offentlige og for private virksomheder. Instituttet har til formål at bidrage til både aktiv og passiv brandsikring og forebyggelse af skader på både bygninger ogmiljø.

Kilde: Wikipedia.org 17-08-2016