Digitaliseringsstyrelsen

Gem
Digitaliseringsstyrelsen
Processtærk medarbejder med interesse for GDPR og ISO til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen, København

Vil du bidrage til, at Digitaliseringsstyrelsen efterlever databeskyttelsesreglerne og ISO 27001-standarden? Så har vi en spændende stilling til dig i Digitaliseringsstyrelsen.

Vi søger en ny kollega til Compliance-teamet, som kan bidrage til det fortsatte arbejde med compliance i leverandørstyringen i forhold til standarderne GDPR (ISO27701), ISO 27001 og 27002.

Derudover har vi en vigtig funktion som rådgivere. Vi rådgiver forvaltningsteams om deres sikkerhedsmøder med leverandørerne, og i nogle tilfælde deltager vi på disse møder. Det bliver blandt andet din opgave at planlægge scope samt rådgive forvaltningsteams om, hvordan de skal arbejde med resultaterne af penetrationstest og audit, som typisk udføres af eksterne parter.

Gem
Digitaliseringsstyrelsen
Vil du være med til at sikre det juridiske fundament for det digitale Danmark?

Digitaliseringsstyrelsen, København

Hverdagen er digital. Vil du være med til at understøtte den digitale dagsorden gennem juridisk rådgivning? Har du lyst til at arbejde med juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau på tværs af Digitaliseringsstyrelsen inden for databeskyttelse og offentligret? Så har du lige nu mulighed for at blive en del af Digitaliseringsstyrelsens Kontor for Jura.

Du bliver en del af offentligretsenheden i Digitaliseringsstyrelsens Kontor for Jura, som bl.a. varetager opgaver på det offentligretlige og databeskyttelsesretlige område.

Du kommer til at varetage en bred vifte af juridiske opgaver, eksempelvis:

  • Generel juridisk rådgivning til styrelsens centre, fagkontorer og direktion, eventuelt gennem deltagelse i projekter.
  • Udarbejdelse, implementering og fortolkning af regulering.
Gem
Digitaliseringsstyrelsen
Digital kommunikationskonsulent til lifeindenmark.dk og borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen, København

Er du stærk til digital skriftlig formidling på både engelsk og dansk? Motiverer det dig at medvirke til, at millioner af borgere – både internationalt og i Danmark – kan bevæge sig trygt igennem det offentlige digitale Danmark? Og trives du med at drive og deltage i projekter med fokus på udvikling og den optimale brugeroplevelse?
Så er det dig, vi søger til lifeindenmark.dk og borger.dk.

Du bliver en del af Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen, hvor vi er 24 medarbejdere, der har ansvaret for at udvikle og drive lifeindenmark.dk og borger.dk.

Gem
Digitaliseringsstyrelsen
Jurist til projekt Ny NemKonto

Digitaliseringsstyrelsen, København

Vil du være med til at sikre de juridiske rammer for en af de store statslige it-løsninger? Og har du lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem forretning, jura og it? Så er du måske vores nye kollega i NemKonto.

Du bliver en del af NemKonto-produktet, som er placeret i Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser. Centeret har et fælles ansvar for at udvikle og sikre en stabil forvaltning af Digital Post, NemKonto, og det digitale Kørekort samt det digitale Sundhedskort i samarbejde med leverandører og eksterne samarbejdsparter.

Vi styrker nu vores juridiske kompetencer i teamet og har derfor brug for en ny juristkollega, til at løse følgende opgaver:

  • Styre projektets anskaffelses- og udbudsprocesser i samarbejde med vores juridiske kontor
  • Sikre overblik over aftaler med leverandører på Ny NemKonto
  • Bidrage til tværgående analyser og opgaver med juridiske og politiske udfordringer
Gem
Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen søger skarpe medarbejdere med interesse for udbudsret og kontraktstyring

Digitaliseringsstyrelsen, København

Hverdagen er digital. Vil du være med til at understøtte den digitale dagsorden gennem juridisk rådgivning? Har du lyst til at arbejde med juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau på tværs af Digitaliseringsstyrelsen inden for indkøb, udbudsret og kontraktstyring? Så har du lige nu mulighed for at blive en del af Digitaliseringsstyrelsens Kontor for Jura.

Du kommer til at varetage en bred vifte af juridiske opgaver, eksempelvis:

  • Generel juridisk rådgivning til styrelsens centre, fagkontorer og direktion i forbindelse med indgåelse og udformning af kontrakter.
  • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb og udbud i samarbejde med projektledere, it-specialister og øvrige projektmedarbejdere.
  • Løbende rådgivning om kontraktstyring, herunder også udvikling af principper for brugen af styrelsens Contract Management-system.