Skatteankestyrelsen

Gem
Skatteankestyrelsen
Studentermedhjælpere - juridisk metode

Skatteankestyrelsen, København

Er du studerende på en juridisk eller regnskabsmæssig uddannelse eller på uddannelsen som professionsbachelor i skat, og har du interesse for forvaltnings- og skatteret? Motiveres du af at arbejde med administrative og juridiske opgaver, og kunne du tænke dig at bringe dine faglige kompetencer i spil på en stor juridisk og attraktiv arbejdsplads? Så er du måske vores nye kollega.

Vores hovedopgave er at sikre kompetent, effektiv og uafhængig behandling af klager på skatte- og momsområdet.

Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være af understøttende karakter og kan bl.a. være:

 • Klargøring af sager til understøttelse af sagsbehandlernes behandling af sagerne
 • Indcitering ved klargøring af dokumenter
 • Udarbejde bilagssamlinger
 • Praksissøgninger
 • Indkaldelse til møder og telefoniske opkald i sagerne
Gem
Skatteankestyrelsen
Erfarne sagsbehandlere til erhvervsbeskatningskontorer

Skatteankestyrelsen, København

Har du erfaring med eller interesse for sagsbehandling indenfor driftsomkostninger, skønsmæssig ansættelse af indkomsten eller beskatning af fast ejendom? Motiveres du af at arbejde i et stærkt fagligt miljø med selvstændigt ansvar? Ønsker du at anvende dine kompetencer til at arbejde med klagesagsbehandling på en attraktiv arbejdsplads? Så er du måske en af vores nye kolleger!

Vi har mange sager og derfor opnormerer vi med flere sagsbehandlere til to af vores kontorer – 5. og 13. kontor i Skatteankestyrelsen.

Begge kontorer har teams, hvor du blandt andet kan arbejde med regnskab og skøn, beskatning af fast ejendom, skatte- og momsfradrag for selskaber og erhvervsdrivende, kommanditselskaber og afskrivninger samt virksomhedsskatteloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Der er også mulighed for at arbejde med sagsbehandling af klager over aktindsigt.

Gem
Skatteankestyrelsen
Sagsbehandlere med flair for formidling og detaljer

Skatteankestyrelsen, Silkeborg

Har du en juridisk og/eller regnskabsmæssig uddannelse, er du finansøkonom eller har du en professionsbachelor med fokus på skat eller offentlig administration? Ønsker du en god balance mellem arbejde og fritid på en arbejdsplads, hvor du har gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og kunne du tænke dig at blive en del af et velfungerende og ambitiøst team?

Du kommer til at arbejde med værdiansættelse af motorkøretøjer, hvor du vil blive yderligere specialiseret inden for bestemte bilmærker og områder som fx campere, veteranbiler og motorcykler. Du kan også komme til at arbejde med registreringsafgifter. Disse sager omhandler bl.a. selve afgiftsberegningen, prøveplader og indregistrering af køretøjer mv. Du vil således komme til at arbejde som specialist inden for et særligt fagområde samtidigt med, at du oparbejder generelle kompetencer inden for den juridiske metode.

Gem
Skatteankestyrelsen
Erfarne juridiske sagsbehandlere til selskabsbeskatning, aktionærbeskatning og transfer pricing

Skatteankestyrelsen, København

Vil du arbejde med spændende og principielle sager på et vigtigt område af stor samfundsmæssig betydning, og har du interesse for skatteret, selskabsbeskatning, aktionærbeskatning, kapitalgevinstbeskatning og/eller transfer pricing? Så kig med her.

Som sagsbehandler i kontoret får du en vigtig rolle, hvor du er med til at fastlægge praksis på skatteområdet, der er i løbende udvikling. Du får selvstændigt ansvar for dine egne sager, som du følger fra A-Z, og du vil være ansvarlig for bl.a. at:

 • afholde møde med klagere og rådgivere
 • udarbejde forslag til afgørelse
 • deltage i retsmøder i Landsskatteretten og skatteankenævn
Gem
Skatteankestyrelsen
Juridiske fuldmægtige til selskabs-, aktionær- og kapitalgevinstbeskatning

Skatteankestyrelsen, København

Er du nyuddannet eller har et par års erfaring, og vil du være med til at gøre en forskel og arbejde med spændende og principielle sager på et vigtigt område af stor samfundsmæssig betydning? Kunne du tænke dig at udvikle din faglighed inden for skatteretten og få en hverdag med socialt fællesskab og ikke mindst et højt fagligt niveau, så kig med her.

Fælles for vores sager er, at de ofte rejser spændende og principielle juridiske spørgsmål af afgørende betydning for virksomheder og borgere eller skatteforvaltningen. Vi brænder for juraen og faglig fordybelse, når vi arbejder med bl.a. sager om lovfortolkning, formalitetsspørgsmål, forvaltnings- og EU-ret. Arbejdsopgaverne består bl.a. i:

 • afholdelse af møde med klagere og rådgivere
 • udarbejdelse af forslag til afgørelse
 • deltagelse i retsmøder i Landsskatteretten og skatteankenævn