Skatteankestyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Udfordrende opgaver, god work-life balance, go ledelse

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Faglig inspirerende arbejdsplads med spændende opgaver. God ledelse med en høj grad tillid og plads til forskellighed

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Flextid

Negativ kommentar

Tæt på umuligt at påtage sig ansvar Svært at stige i løn

Evaluering

Positiv kommentar

Rimelig mulighed for aftaler i forhold til privatliv og arbejdsliv.

Negativ kommentar

Få udviklingsmuligheder. Kan bruges som et “første job”, men med risiko for at blive uselvstændig, da der er nulfejlskultur. På grund af angsten for fejl bliver alt rettet for selv den mindste kommafejl. For mange medarbejdere i første job på arbejdspladsen. Det præger kulturen. Medarbejderne bliver konstant målt og vejet på antal afgjorte sager uden hensyntagen til sagstype og kvalitet i arbejdet. Erfarne forventes blot at løse flere sager. Som udgangspunkt kun en vare på hylden, og derfor er der kun mulighed for faglig udvikling af få medarbejdere i afdelingen.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, mange spændende og varierende sager.

Negativ kommentar

Stort arbejdspres, mange måltal, manglede lederforståelse af sagernes forskellige karakter og omfang, topledelsens politik harmonerer ikke medarbejdernes oplevelser i kontorerne.

Evaluering

Positiv kommentar

*

Negativ kommentar

S

Evaluering

Positiv kommentar

Jobbet er okay for en nyuddannet, men det kan ikke anbefales, at man bliver mere end et par år på arbejdspladsen. Der er som regel mulighed for en hjemmearbejdsdag ved behov.

Negativ kommentar

Der er meget fokus på den enkeltes produktion, som bliver målt og sammenlignet med de andres. Dette medfører stor konkurrence mellem de ansatte, hvilket skaber en lidt hård tone på arbejdspladsen. Den øverste ledelse og kontorcheferne er langt væk fra virkeligheden, når de træffer beslutninger. Der bliver generelt lyttet for lidt til de ansatte. Det forventes, at man arbejder hjemmefra, når man er syg eller tager barnets første sygedag. Det forventes, at man arbejder mere end 37 timer om ugen, men man får kun løn for 37 timer. Ledelsen kører en "tillid er godt - kontrol er bedre"-stil.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønt arbejdsplads med højt til loftet og plads til forskellighed. Gode muligheder for udvikling og sparring.

Negativ kommentar

Nogle afdelinger er meget konkurrencepræget. Det oplever vi dog ikke i Aalborg afdelingen.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er grundig oplæring og en spørg-bare-kultur som gør det overskueligt at komme i gang og lettere at forstå et ellers komplekst sagsområde. Man arbejder for at efterleve sine værdier, og hvis resten at verden driller er der plads til at tilrettelægge sin arbejdstid, så det hele kan gå op i en højere enhed. Kollegerne er søde og imødekommende. Arbejdsopgaverne er spændende og udfordrende, og der sættes en høj standard, så virksomheden er virkelig en seriøs instans i rollen som sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene.

Negativ kommentar

Der er enkelte ledere som har et mere firkantet verdenssyn end jeg foretrækker. Jeg har dog kun været i kortvarig kontakt, da det drejer sig om andre afdelinger. Indtrykket vil muligvis blive nuanceret, hvis jeg lærer dem bedre at kende. Trods en god fællesskabsfølelse, er der begrænset deltagelse ved frivillige fællesarrangementer.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode faglige kollegaer.

Negativ kommentar

Øverste ledere er uden faglig indsigt. Uendelige tavlemøder. Management by fear.