Statens IT

Gem
Statens IT Dygtige it-konsulenter til netværksdrift – Vær med til at sikre Udenrigsministeriet it-drift i verdensklasse

Statens IT, Ballerup

Vi søger it-konsulenter, der sammen med dygtige og entusiastiske kolleger kan varetage drift og vedligeholdelse af vores datacentre og kunders lokale netværk, der er fordelt på over 700 lokaliteter.

Du kommer bl.a. til at arbejde med vedligehold og løbende forbedringer for driftsplatformen. Derudover vil dine opgaver omfatte:

  • Arbejde med daglige driftsopgaver og 3. level support, der er rettet mod datacenternetværk
  • Arbejde med daglige driftsopgaver og 3. level support af switche, access points og routere
  • Daglige driftstjek på baggrund af ISO27001 og ITIL-baserede driftsinstrukser
Gem
Statens IT Dygtige it-konsulenter til serverdrift – Vær med til at sikre Udenrigsministeriet it-drift er i verdensklasse

Statens IT, Ballerup

Vi søger it-konsulenter, der sammen med dygtige og entusiastiske kolleger kan varetage drift af servere for vores mange kunder – herunder Udenrigsministeriet.

Vi har en række standardiserede server- og klientplatforme, hvor vores brugere får adgang til shared services og drift af deres egne fagsystemer. Dit arbejde kommer bl.a. til at bestå i drift af servere - det gælder både Windows og Linux-varianter. Driften består f.eks. af:

  • Oprettelse af nye servere
  • Løbende vedligeholdelse
  • Håndtering af incidents med ITIL som rammeværktøj
Gem
Statens IT Dygtige it-konsulenter til brugeradministration – Vær med til at sikre at Udenrigsministeriets it-drift er i verdensklasse

Statens IT, Ballerup

Udenrigsministeriets it-drift og -service er på vej til Statens It. Det gælder såvel it-drift og –service hos hjemmetjenesten i København som hos Danmarks repræsentationer i udlandet. Til at løfte opgaverne og understøtte ministeriets it-drift søger vi lige nu dygtige specialister, der skal hjælpe med at indfri målet om at give Udenrigsministeriet it i verdensklasse.

Til at understøtte og supportere bl.a. Udenrigsministeriets it-drift i Statens It søger vi it-konsulenter til brugeradministration.

Statens It er en åben og dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling. Vi arbejder aktivt med din karriere og dine kvalifikationer og understøtter gennem vores kompetencekoncept din faglige udvikling med løbende sparring og uddannelsestilbud. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og faglig sparring.

Gem
Statens IT Dygtige it-supportere – Vær med til at sikre at Udenrigsministeriets it-drift er i verdensklasse

Statens IT, Ballerup

Udenrigsministeriets it-drift og -service er på vej til Statens It. Det gælder såvel it-drift og –service hos hjemmetjenesten i København som hos Danmarks repræsentationer i udlandet. Til at løfte opgaverne og understøtte ministeriets it-drift søger vi lige nu et antal dygtige specialister, der skal hjælpe til med at indfri målet om at give Udenrigsministeriet it i verdensklasse.

På en fælles jobdag folder Udenrigsministeriet og Statens It opgaverne ud, og du er inviteret. Der bliver også rig lejlighed til at stille spørgsmål og hilse på dine måske kommende kolleger. Det sker den 17. august 2022 kl. 15.00 – 17.00 på Asiatisk Plads. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig inden den 15. august på www.statens-it.dk/jobdag. Vi glæder os til at se dig!

Til at understøtte og supportere bl.a. Udenrigsministeriets it-drift til Statens It søger vi it-supportere til Servicedesk.

Gem
Statens IT Skarpe koordinatorer til Statens It’s Service Request Management-team

Statens IT, Ballerup

Service Delivery-området i Statens It søger koordinatorer, som skal arbejde med koordinering og analyse af komplekse bestillinger fra vores kunder i ministerier og styrelser.

Bestillingerne kan både være komplekse, krævende og velkendte – og du skal altid samarbejde med kolleger. Derfor søger vi dig, som både behersker den skarpe analyse, det brede overblik og de gode samarbejdsevner.

Opgaverne kan eksempelvis være systemændringer, serveroprettelser, systemudrulninger, workshops omkring problemstillinger, opgraderingsanalyser, flytteprojekter m.fl. i tæt samarbejde med bl.a. teknikere, arkitekter, kunder og kundepartnere.

Gem
Statens IT Kundepartner

Statens IT, Ballerup, Sønderborg eller Aarhus

Vil du være med helt i front, når Statens It skaber relationer til og kommunikerer med vores kunder i departementer, styrelser og andre statslige institutioner? Som kundepartner vil du være et centralt bindeled mellem et eller flere ministerier og de IT-driftsleverancer, Statens It hver dag arbejder for at tilbyde vores kunder for at understøtte deres kerneforretning bedst muligt.

Statens It søger en kundepartner, der sammen med 18 Kundepartner-kolleger, får ansvar for at fastholde og styrke samarbejdet med de kunder, kundepartneren får tilknyttet i sit partnerskab.

Statens It lægger vægt på at sikre et godt og smidigt partnerskab med indsigt i og forståelse for kundernes forretningsmæssige behov, der sætter dig i stand til at give professionel rådgivning og sparring til kunderne i forhold til deres digitaliseringsbehov og den informationssikkerhedspolitiske dagsorden.

Gem
IT-projektledere til Statens It
Vil du bidrage til, at Statens It lever op til sit strategiske pejlemærke ”Pålidelige projekter”?
Statens IT, Ballerup
Statens IT
Indrykket:
Gem
It-medarbejder til Client Management i Statens It
Statens It søger 2 IT-medarbejder til Client Management Asset teamet.
Statens IT, Ballerup, Aarhus
Computerworld it-jobbank
Indrykket: