Johnson Controls

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde og god omgangstone mellem kollegaer på tværs af afdelinger. Mange faglige dygtige videns medarbejdere ansat = god mulighed for sparring

Negativ kommentar

En synliggørelse af en klar og tydelig strategi på den kortsigtede bane ønskes. Flere af lederne kunne arbejde på udvikling af deres EQ (følelses mæssig intelligens) og forsøge at forstå medarbejdernes reaktioner. Flere ledere mangler de sociale kompetancer, som empati og sociale færdigheder, hvilket medfører, at de ikke forstår deres medarbejderes motivations profil og ledelsesmæssige behov Den autoritære ledelses stil der anvendes i nogle afdelinger, fremmer en kultur, hvor det desværre ikke er ok som medarb. at have en anden mening og sige den, uden det får konsekvenser

Evaluering

Positiv kommentar

Der er et stærkt sammenhold mellem medarbejderne

Negativ kommentar

Der mangler virkelig at blive taget en beslutning om hvor man vil hen rent strategisk, hvilke produkttyper man vil satse på i fremtiden. Det er dybt frustrerende som udviklingsingeniør at der ikke engang er en ramme at støtte sig til, når man samtidig er underlagt at kun godkendte projekter må laves. Det betyder der er rigtig meget ventetid i forbindelse med at få lov til at lave det man er god til.