Kyocera Unimerco

Evaluering

Positiv kommentar

Stærk kultur og gode relationer medarbejderne imellem. Alle hjælper hinanden.

Negativ kommentar

Meget faste rammer og relativ lav medbestemmelse fra medarbejderne. En ældre kultur der ikke altid følger med tidens trend.