DI Dansk Industri

Vi arbejder for at gøre det danske erhvervsliv til det bedste i verden

Som medarbejder i DI er du en del af et unikt, værdiskabende fællesskab, der er større end de enkelte dele – sammen med vores medlemmer gør vi en verden til forskel.

DI er Danmarks største erhvervsorganisation, og vi tager vores rolle som samfundsaktører seriøst. Derfor gør vi os umage med at levere høj service og faglighed til vores medlemsvirksomheder – og være på forkant med samfundsudviklingen – hvad enten vi påvirker den politiske dagsorden i erhvervslivets interesse eller leverer personalejuridisk rådgivning, uddannelser, netværk og arrangementer til de mange forskellige virksomheder i vores medlemskreds.

Alle talenter i spil – også dit!

I DI vil vi have de bedste rammer for et godt arbejdsliv. Derfor har vi fokus på at skabe en arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel, fleksibilitet og muligheder for, at du som medarbejder kan udvikle dit fulde potentiale. Vi ved, at vi opnår de bedste resultater i fællesskab. Det betyder, at vi altid er imødekommende og nysgerrige over for vores kollegers idéer, og aldrig er bange for at bidrage til hinandens succeser.

Det er afgørende for DI, at alle vores medarbejdere til enhver tid er fagligt opdaterede, og at vores personlige kompetencer er i top. Som medarbejder får du derfor adgang til en række læringstilbud, der kan supplere og udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Indflydelse – nationalt og internationalt

DI har hovedsæde i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Men vi er også tilstede regionalt, europæisk og globalt – med kontorer og projekter rundt om i verden for at hjælpe vores medlemmer med at erobre nye markeder.

Se mere på DI.dk: Job i DI - DI (danskindustri.dk)