Fonden Novavi

Fonden Novavi er en not for profit-fond, der arbejder for, at flere får et liv uden styrende rusmidler. Novavi er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling.

Med over 60 års erfaring med alkoholbehandling har Novavi etableret sig som en af de vigtigste organisationer i Danmark indenfor misbrugsbehandling.

Novavi har fokus på dokumentation og evidens i behandlingen og tilrettelægger al behandling efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring misbrugsbehandling.

Fonden Novavi har mange tilbud og aktiviteter, bl.a.:

 • Anonym og ambulant alkoholbehandling
 • Alkoholrådgivning
 • Rådgivning og behandling til pårørende
 • Overkanten – Online videobaseret alkoholrådgivning til voksne og unge
 • Novavi Stofrådgivningen – Behandling og rådgivning til unge under 30 år med psykiske lidelser og/eller dobbeltdiagnoser
 • Anonym stofbehandling
 • Novavi Ung Revers – Behandling og rådgivning til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrug
 • Novavi Pensionatet – Bosted for personer med særlige sociale problemer og misbrug af rusmidler
 • Novavi Krim – Misbrugsbehandling i fængsler, arresthuse og på pensioner
 • Forskningssamarbejde med diverse universiteter, hospitaler og fonde
 • Rådgivningsaktiviteter for diverse offentlige og private aktører
 • Tæt samarbejde med frivillige organisationer

Læse mere på www.novavi.dk

Sidst opdateret 27-10-2022