Fonden Novavi

Om Novavi

Fonden Novavi er en not for profit-fond, der arbejder for, at flere får et liv uden styrende rusmidler. Novavi er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling.

Med over 60 års erfaring med alkoholbehandling har Novavi etableret sig som en af de vigtigste organisationer i Danmark indenfor misbrugsbehandling.

Novavi har fokus på dokumentation og evidens i behandlingen og tilrettelægger al behandling efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring misbrugsbehandling.

Fonden Novavi tilbyder stof- og alkoholbehandling og rådgiver pårørende. Vi er ca. 180 ansatte, primært med social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Fonden Novavi omfatter desuden Novavi Pensionatet, Novavi Stofrådgivningen samt Novavi Ung Revers, som er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker.

Vi varetager flere opgaver for Kriminalforsorgen, hvor vi står for døgnbehandling, efterbehandling, ambulant behandling og forsamtaler i fængsler og arresthuse.

Sammen gør vi en forskel

Novavi arbejder hver dag for, at de mennesker, vi støtter, rådgiver og behandler, får et styrket liv, hvor rusmidler eller afhængighed ikke styrer livet. Det skaber positiv forandring for den enkelte, det skaber værdi for pårørende, kolleger og netværk, og det skaber store gevinster for samfundet, at mennesker ikke mister grebet om deres liv på grund af rusmidler eller afhængighed.

Høj faglighed og samarbejde om kerneopgaven

Resultaterne skabes gennem stor faglig viden og lang erfaring, gennem innovation og mod til at udvikle nye metoder og gennem et udstrakt ansvar for de fællesskaber og det samfund, der binder os sammen. Vi arbejder strategisk mod nye mål, og vi er ambitiøse, når det kommer til spørgsmålet om at gøre en reel forskel.

Novavi som arbejdsplads

Vi søger ofte nye kvalificerede og engagerede kolleger til vores mange tilbud. I Novavi er det altid vores mål, at alle ansatte ved, at deres arbejdsindsats er værdsat. Med effektiv ledelse og meningsfulde værdier tilstræber vi at indfri både Novavis og alle vores medarbejderes potentiale. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø bidrager til kvalitet i arbejdet.

En stilling I Novavi giver stor mulighed for at sætte sit personlige præg på en organisation i udvikling, og vi tilbyder:

  • Et spændende job med afvekslende opgaver og stor kontaktflade.
  • En dynamisk arbejdsplads med engagerede og gode kolleger, som brænder for deres fag.
  • Gode personaleforhold, herunder flextid, en engageret personaleforening samt en uformel kultur med en direkte omgangstone og med respekt for hinanden.
  • Et arbejdsmiljø, der lægger vægt på samarbejde, udvikling, faglig sparring og work-life-balance.
  • Mulighed for supervision, deltagelse i forskningsprojekter og aktiviteter på tværs af Novavi
  • Personalegoder som f.eks. rabatordninger, julegave m.m.
  • Mulighed for bruttolønsordning f.eks. på uddannelse, pendlerkort, sundhedsforsikring

Tilmeld dig Novavis jobagent: www.novavi.dk