Ellab A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende international virksomhed i vækst med gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder. Højt fagligt niveau og godt arbejdsmiljø!

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode, hjælpsomme kollegaer. Super fint fitness rum.

Negativ kommentar

Topstyret og ugennemsigtig ledelse. lavt informationsniveau om daglige og større beslutninger/ændringer. Få eller ingen interne karrieremuligheder.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Utrolig dårlig ledelse. Ingen information til medarbejderne. Meget dårlig arbejdsmiljø.