Habitus

HABITUS ER MERE END BARE EN ARBEJDSPLADS

Drømmer du om at blive del af en arbejdsplads, hvor du kan gøre en reel forskel for borgere med særlige behov – så er Habitus det rette sted for dig. Vi tilbyder unikke og individuelt tilpassede botilbud til både unge og voksne med særlige behov. Det er vores vigtigste opgave at minimere frustration hos vores borgere.

I Habitus leverer vi højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe vores borgere til et stabilt livsforløb og en dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Habitus tilbyder botilbud og dagtilbud inden for jf. §§ 104, 107 og 108, samt ABL §105/SEL §85. Derudover har vi på de fleste af vores botilbud også mulighed for at etablere internt STU-forløb.

Indgangen til Habitus

OPLEV FÆLLESSKAB OG MENING I HVERDAGEN

Som medarbejder i Habitus kan du se frem til et meningsfuldt arbejde – hver dag. Gennem daglig sparring med kolleger og ledelse, supervision og temadage sikrer vi, at vores medarbejdere udvikler sig i jobbet og dermed kan skabe udvikling for vores borgere.

Vores mål i Habitus er at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten for den enkelte borger. Det er afgørende, at vores medarbejdere føler sig godt klædt på til at kunne løfte denne opgave. Derfor lægger vi ligeledes stor vægt på at være en arbejdsplads, hvor man kan vokse, både fagligt og personligt.

Skal du med på denne rejse? Besøg vores karriereside her og læs mere om job i Habitus: https://habitus.career.emply.com/forside