Mariagerfjord Idrætsskole

15 followers

(No ratings)

Are you - or have you been - employed at Mariagerfjord Idrætsskole?

Now you can rate the company – 100% anonymously.

Mariagerfjord Idrætsskole as a workplace

(No ratings)Categories

Leadership
Culture and meaning
Career opportunities
Reward
Work environment and balance
Collaboration and relations

Are you or have you been employed at Mariagerfjord Idrætsskole?

As a current or former employee, you can also tell us what you think about working at Mariagerfjord Idrætsskole.
Remember that even though you are logged in, your rating is 100% anonymous to the employer

Currently, we have no vacancies

Mariagerfjord Idrætsskole starter august 2012 på Præstemarken 2, Onsild, 9500 Hobro.

Grundlaget

Mariagerfjord Idrætsskole er en privatskole, der har fokus på øget bevægelse og aktivitet som en naturlig del af hverdagen. På Mariagerfjord Idrætsskole er vi overbeviste om, at friluftsliv, idræt, øget motion og daglig bevægelse skaber det bedste grundlag for den boglige indlæring, som vi vægter meget højt.

Idræt og motion er vigtige elementer i dagligdagen, og derfor har vi fokus på bevægelse og aktivitet. Der skal være plads til alle, hvorfor vi i idrætstimerne har fokus på både holdaktiviteter (fx fodbold og håndbold) og individuelle idrætsgrene (fx badminton, zumba og dans).

Vi vil på Mariagerfjord Idrætsskole gerne modarbejde en dagligdag, som i dag præges af stigende fysisk inaktivitet med mange timers stillesiddende skolearbejde og fritid foran fjernsynet eller computeren. Derfor tilbyder vi et skema, hvor bevægelse og aktivitet er en del af skoleskemaet, da alle undersøgelser viser, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på sundheden for børn og samtidig gør forudsætningerne for børns indlæringsevne bedre.

Gennem den daglige undervisning skal Mariagerfjord Idrætsskole være med til at udvikle børnene til selvstændige individer med en god og sund selvtillid og identitet, men samtidig gøre dem til ansvarsbevidste mennesker med fokus på fællesskabets værdier.

Vi ser det som vores pligt at opdrage eleverne til at blive gode borgere i det danske samfund gennem en bevidsthed om det danske demokrati, kultur og historie, men også gøre dem bevidste om det europæiske fællesskab og globaliseringen.

 

Faglige mål

Formålet med Mariagerfjord Idrætsskole er at drive en skole, der vægter fagligheden meget højt, men at idræt, motion og friluftsliv er forudsætningen for indlæringen. Vi har et markant fokus på læsning, skrivning samt praktisk matematik, der skal gøre matematikken og naturvidenskaben relevant og praktisk for eleverne. Derudover har vi fokus på sprogfagene, da danskere i en globaliseret verden har brug for at kunne andre sprog. 

Af den grund tilbyder vi engelsk- og tyskundervisning fra 1. klasse. Alle undersøgelser og erfaringer fra både ind- og udland viser, at sproglig indlæring skal ske så tidligt som muligt.

Det er imidlertid svært at lære et fremmedsprog og derfor er det vigtigt, at børnene i de første år bliver fortrolige med det nye sprogs udtale gennem sang, leg og spil.

I dag er IT-teknologien en del af børnenes hverdag. De fleste børn har computere, mobiltelefoner samt andre former for ny teknologi. I dag er der brug for gode IT-kundskaber, og for at ruste eleverne til fremtiden er IT et af Mariagerfjord Idrætsskoles vigtige satsningsområder. Eleverne skal så tidligt om muligt lære at bruge computeren som arbejdsredskab, men som noget helt unikt tilbyder vi også eleverne faget IT og Medier.

Som en del af denne undervisning får eleverne vejledning i, hvordan man bruger internettet.
De vil blive undervist i, hvordan man begår sig på internettet generelt samt på de mange sociale netværk, hvor børn og unge ofte er genstand for mobning.

FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE FOKUSPUNKTER:
• undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs 
  muligheder og potentiale
• undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elev
• tværfaglig undervisning, der åbner for mangfoldigheden
• lektiecafé og ekstraundervisning til elever med særlige behov
• lektier skal have et pædagogisk formål og ikke kun fungere
   som en arbejdsbyrde

Annual report for Mariagerfjord Idrætsskole

No accounting data available

Annual report for Mariagerfjord Idrætsskole

Registered name

Mariagerfjord Idrætsskole

VAT number

DK34096651

Type of business entity

Øvrige virksomhedsformer

Established

2012

Number of employees

No accounting data available

Source of the above information

Ad statistics for Mariagerfjord Idrætsskole

Here is an overview of job ads from Mariagerfjord Idrætsskole. You can see which channels and regions the ads were placed in and how the number of posted job ads have changed for each quarter.


Address

Mariagerfjord Idrætsskole
Præstemarken 13, Onsild
9500 Hobro
http://www.mfiskole.dk

Map


Create a company profile

Are you with Mariagerfjord Idrætsskole? Here's how you edit the profile which describes the company for jobseekers.