Velkommen til Halberg A/S

Virksomheden blev etableret i 1826 og overgik i 1887 til familien Halbergs ejerskab. I dag er det en traditionsrig og veldrevet familievirksomhed i Svendborg med en årlig omsætning på kr. 640 mio. Vi er en ansvarlig arbejdsgiver, som værner om vores ansatte og lokalsamfundet. Vi bestræber os dagligt på at blive bedre til det, vi er gode til ved at give plads og frihed til udfordringer og udvikling.

Virksomheden beskæftiger ca. 400 medarbejdere og dækker i dag over fem forretningsområder: Tobaksaktivitet, Hotelaktivitet, Halberg Kapital, Halberg Investering og Great Dane A/S.

Værdier og trivsel

Vi lever i en verden præget af mange forandringer, og derfor har vi brug for faste holdepunkter og et solidt fundament, som vores virksomhed kan bygges op omkring. Det giver vores stærke værdier os, og disse er i høj grad med til at understøtte og sikre et godt samarbejde og et godt psykisk arbejdsmiljø:

Vi har tradition og skaber fornyelse
Vi har en lang historie, som vi bruger som afsæt til at udvikle virksomheden. Vi bruger vores tradition til at blive førende i et nichemarked, samtidig med vi bruger vores førerposition til at opfinde og opdyrke nye nichemarkeder. Det betyder, at vi har fokus på forretnings-udvikling gennem lønsomhed, konkurrencedygtighed og innovation.

Vi leverer kvalitet i alle forhold
Hos os er kvalitet gennemgående i alt, hvad vi foretager os. Den enkelte har et ansvar for, at vores kunder opfatter os som en troværdig samarbejdspartner i alle henseender. Det ansvar kan man kun bestride ved at have kvalitet i alle sine handlinger og aldrig springe over, hvor gærdet er lavest.

Vi har frihed under ansvar
Hos os er ledelse baseret på et positivt menneskesyn. Udgangspunktet er, at alle har lyst til at bidrage til at opnå de fælles mål, hvis de inden for deres ansvarsområde får spillerum til at løse opgaverne med fantasi og initiativ. Frie og fleksible forhold er afgørende for, at vi udvikler en kultur, der kan gøre os til en moderne, fremsynet og lønsom virksomhed. Enhver medarbejder har derfor frihed til at angribe sine opgaver kreativt, så længe det sker uden at bryde den tillid, der fra ledelsesside er vist ved den udstrakte frihedsgrad.

Vi er medarbejdere i balance
Det bedste hold består af spillere, der er i balance med sig selv. Det er derfor afgørende for os, at vores medarbejdere er i balance med sig selv og deres omgivelser. Det er ligeledes vigtigt for ledelsen at bidrage til, at alle medarbejdere formår at få familie-, fritids- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.

I Halberg A/S tilstræber vi et sundt arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejder trives, værdsættes og udvikler sig. Både ledelse og medarbejdere har et højt engagement, hvilket understøttes af vores lave sygefravær og høje anciennitet, som begge vidner om en god arbejdsplads, hvor folk er glade for at være ansat.

Personalegoder hos Halberg

Vi tilbyder vores medarbejdere en række goder, der alle bidrager til det sunde arbejdsmiljø:
En god kantine, massageordning, kunstforening samt diverse rabatordninger.

Job hos os

Med en klar vækststrategi frem mod 2020 har vi til stadighed brug for nye, dygtige medarbejdere, hvorfor du altid er velkommen til at søge job hos os – motiveret eller uopfordret. Ansøgninger modtager vi udelukkende via vores hjemmesider:

www.halberg-as.dk
www.mac-baren.com
www.sutliff-tobacco.com
www.ministryofsnus.com
www.hotel-svendborg.dk
www.hotel-fredericia.dk
www.hotel-garni.dk
www.halbergkapital.dk
www.newlinesport.dk
www.elkarainwear.dk/da/
www.halberg-gundersen.dk