Port of Roenne A/S

Port of Roenne A/S driver Bornholms eneste forsyningshavn og er Danmarks østligst beliggende erhvervs­havn og krydstogtdestination. Havnen ligger centralt placeret i Østersøen og kan levere en varieret vifte af maritime serviceydelser, der betjener over 4.000 skibsanløb årligt. De mange anløb stiller krav til en effektiv og serviceorienteret havnevirksomhed.

Port of Roenne agerer udskibningshavn til internationale havvindmølleparker i Østersøen pga. havnens unikke og fremtidssikrede havneinfrastruktur. Hertil kommer det høje serviceniveau og hurtige ekspedition, som fortsat vil være havnens kendetegn.

Port of Roenne A/S har en professionel bestyrelse på ni medlemmer, hvor Direktionen varetager det overordnede ledelsesansvar for Port of Roenne A/S. Den daglige ledelse af organisationen og de enkelte forretningsområder varetages af chef for Bulk, chef for Offshore, chef for Cruise, chef for Kommunikation og Public Affairs, Driftchefen samt HR- og Administrationschefen.