Kalundborg Forsyning A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mange penge i organisationen

Negativ kommentar

Ledelsen er uprofessionel, fyrer til højre og venstre, især projektledelse er et utrygt sted. Stort gennemtræk af medarbejdere. Helt uacceptabelt at bestyrelse ikke griber ind.

Evaluering

Positiv kommentar

Har flere gode tilbud om f.eks. træning i arbejdstiden, massage etc.

Negativ kommentar

Stor utryghed blandt ansatte pga. mange uforklarlige fyringer. Ledelsen er uden faglig indsigt i virksomhedens kerneområder. Økonomi og ledelse vokser og vokser, mens drift og plan og projekt skrumper!