Kalundborg Forsyning A/S

Kalundborg Forsyning har store ambitioner inden for bæredygtighed, innovation og vores medarbejderes trivsel

Vi er en moderne multiforsyning, der leverer vand og fjernvarme til kommunens borgere og samtidig håndterer kommunens spildevand. Derudover producerer vi forskellige vandtyper til industrien og arbejder med køling. En stor del af vores forsyningsarbejde falder i kategorien ”ikke konventionel forsyningsdrift”. Det betyder vores projekter ofte er store, komplekse og kræver skræddersyet løsninger.

Derfor har vi som arbejdsplads et solidt værdigrundlag og ønsker altid, at det er vores medarbejdere, der skal præge virksomheden.

Kalundborg Forsyning er certificeret efter følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og ISO 45001.

Du kan læse mere om Kalundborg Forsyning her.

Trivsel på arbejdspladsen

Kalundborg Forsyning prioriterer medarbejdernes trivsel meget højt. Derfor har vi implementeret flere tiltag for at sikre dette.

Dette inkluderer regelmæssige trivselsmålinger, individuelle samtaler samt mulighed for gåture og en række aktiviteter i arbejdstiden, såsom spinning, håndværker-yoga og træning.

Kalundborg Forsyning er en virksomhed i vækst, men vi har bibeholdt den uformelle omgangstone og vores flade ledelsesstruktur.

Mød vores medarbejder her.

Ansættelsesforløb kan være hårde, men vi forsøger at gøre det til en god oplevelse for alle vores ansøgere

Vores ansættelsesproces starter med vores jobopslag, hvor der opstilles meget klare og specifikke egenskaber, som vi leder efter, og hvilke opgaver vi forventer, at du kan løse. Det er en slags tjekliste, hvor du skal kunne genkende dig selv til en vis grad.

Herefter udvælger vi kandidater, som vi kalder til samtale. De kandidater, vi ikke går videre med, får skriftlig besked, og forløbet fortsætter uden dem.

Vi afholder altid to ansættelsessamtaler. Den første ansættelsessamtale er en helt almindelig samtale, hvor du kan få et indtryk af os, og omvendt. Hvis du går videre i vores ansættelsesforløb, indhenter vi referencer, udarbejder en personprofil, og du skal ofte besvare en case, som afspejler de arbejdsopgaver i det job, du søger.

Til anden ansættelsessamtale går vi et 'spadestik' dybere. Du får en tilbagemelding på din personprofil og får lov til at præsentere din case. Før du forlader samtalen, indgår vi en klar aftale om, hvornår du vil høre noget fra os.

Hvis du ikke får jobbet, modtager du et opkald fra den ansættende leder, der vil begrunde fravalget overfor dig og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Hvis du får jobbet, kan du se frem til et spændende onboardingprogram, hvor du vil lære virksomheden at kende, blive oplært i systemer og indført grundigt i dine opgaver. Derudover afholdes der løbende statussamtaler i hele dit første år af din ansættelse og du bliver tilknyttet en mentor.