KL - Kommunernes Landsforening

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet. Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  Vi arbejder troværdigt for resultater Vi repræsenterer og samler kommunerne

Jeg nyder kombinationen af et politisk arbejdsmiljø med meget udadvendt kontakt, der giver et løbende reality tjek og sikrer, at vi har føling med, hvad der er vigtigt for kommunerne og virksomhederne at gøre noget ved. Det og de dygtige kollegaer, gør KL til et fedt sted at være.

Rune Rathsach Andersen,
chefkonsulent i KL

Organisationsværdier

- Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  

- Vi arbejder troværdigt for resultater 

- Vi repræsenterer og samler kommunerne

Mød Rune Rathsach Andersen

Arbejdsdagene i KL er meget varieret. Jeg arbejder med erhvervspolitik og har en bred kontaktflade til især kommuner, ministerier og andre interesseorganisationer på erhvervsområdet. Indholdet varierer fra strategiske og politiske sager til analyser og at løse nogle meget konkrete problemstillinger, der på den ene eller anden måde understøtter kommunernes interesser og arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele landet.