KL - Kommunernes Landsforening

Gem
KL
Konsulent/Specialkonsulent til uddannelsesområdet til KL's Arbejdsgiverpolitiske Center

KL, København

Vil du være med til at give kommunerne en klar stemme i interessevaretagelsen på uddannelsesområdet de kommende år – og kan du begå dig i et felt med mange aktører og interesser? Så er du måske vores nye kollega på uddannelsesområdet i KL.

I KL’s Arbejdsgiverpolitiske Center søger vi en engageret medarbejder til interessevaretagelse på uddannelsesområdet.

Vi søger en konsulent til vores team Analyse & Uddannelse, hvor vi bl.a. arbejder med uddannelsespolitik, der fremmer kommunernes arbejdsgiverpolitiske dagsordner.

Dine opgaver bliver blandt andet:

  • At varetage kommunernes interesser på de uddannelser, der retter sig mod de store velfærdsområder, blandt andet ved repræsentation i faglige udvalg.
  • At varetage kommunernes interesser på uddannelsesområdet, samt vedligeholde og udvikle relationerne til både uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter på området.
KL
Gem
KL
Knivskarp analytiker til KLs kontor for analyse og makro

KL, København

Brænder du for at lave analyser på dagtilbuds- og skoleområdet, der kan præge den politiske dagsorden? Kan du forklare komplekse beregninger og resultater, så de kan forstås af alle? Så er du måske vores nye analytiker.

Vi søger en analytiker, der skal bidrage med analyser til betjeningen af KLs ledelse og KLs interessevaretagelse. Du vil få et udfordrende og selvstændigt job, hvor du får ansvar for analyser på dagtilbuds- og skoleområdet og også skal bidrage til analyse på andre fagområder. Kontorets analyser bruges bl.a. til forhandlingerne om kommunernes økonomi, politiske udspil og KLs nyhedsbrev Momentum.

Du vil som analytiker få mulighed for at være med til at sætte KLs klare fingeraftryk på den politiske dagsorden via saglige analyser og hårde fakta.

KL
Gem
KL
Direktør i KL

KL, København

Du bliver en del af topledelsen i en interesseorganisation, hvor du vil få rig mulighed for at præge og påvirke mange af de store nationale dagsordener i vores samfund med et kommunalt fokus. Du skal bidrage til at sætte retning og skabe resultater i interessevaretagelsen og ved de politiske forhandlinger på kommunernes vegne. Du vil som direktør opleve et betydeligt ledelsesrum, højt til loftet og gode muligheder for at få indflydelse.

Du bliver en del af en velfungerende og strategisk arbejdende direktion, der i høj grad prioriterer direktionssamarbejdet. Du refererer til den administrerende direktør og indgår i direktionen, der består af seks personer.

Som udgangspunkt vil du bl.a. få ansvar for klima- og miljøområdet i KL, og du bliver ansvarlig for to-tre udvalg. Vi er i direktionen indstillede på at drøfte opgaveporteføljen i øvrigt i lyset af de kompetencer, som du bringer med ind.

KL
Gem
KL
Student til Center for Klima og Erhverv

KL, København

Er du optaget af klimadagsordenen og kommunernes grønne omstilling? Og vil du være med til at styrke kommunernes muligheder inden for planområdet, i byudviklingen, de kommunale bygninger og med den grønne mobilitet? Så er det måske dig, vi leder efter.

I KL’s Center for Klima og Erhverv er vi ca. 40 medarbejdere, fordelt på 4 teams, der dækker fagområderne klima, miljø, planlægning, mobilitet, FN’s verdensmål, erhverv, turisme, kultur, fritid, bygge- og boligområdet, forsyning og geodata.

Dine opgaver vil primært være rettet mod at understøtte opgave- og interessevaretagelse inden for teamets fagområder, men vil også kunne blive involveret i opgaver, der går på tværs af centret.

Mere konkret vil opgaverne omfatte:

  • Kvalitative og kvantitative analyser (det kan fx være interviews og spørgeskemaundersøgelser vha. SurveyXact og Excel)
  • At være med til forberedelse og afholdelse af temadage, webinarer og konferencer
KL