KL - Kommunernes Landsforening

Hvad er KL?

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt.

KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Gruppe af mennesker står smilende på terrasse og snakker

KL's mission, vision og værdier er:

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier
- Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen

- Vi arbejder troværdigt for resultater

- Vi repræsenterer og samler kommunerne

Job i KL

Borgeren er i centrum hos kommunerne, og kommunerne er i centrum hos os. Det handler også om din fremtid.

Din faglige og personlige udvikling er vigtig for os. Den er en betingelse for, at KL i samarbejde med kommunerne kan skabe de gode resultater. Hos os bliver du en del af et bredt fagligt fællesskab, med indsigtsfulde kolleger, der gerne deler deres viden med dig.

Du får mulighed for at prøve dig selv af i mange forskellige roller. Interessevaretager, oplægsholder, netværksopbygger, rådgiver, konsulent, forhandler og projektmedarbejder for blot at nævne nogle af de vigtigste.

Mød os som arbejdsplads i vores Karriereunivers