Landbrug & Fødevarer

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hverdag tager ansvar og har indflydelse.

Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede, er et af Danmarks vigtige erhverv.

I Landbrug & Fødevarer udvikler vi innovative løsninger til fremtidens landbrug og fødevareproduktion, vi rådgiver vores medlemmer med den nyeste viden inden for erhvervet, vi arbejder på at fremme eksporten af gode danske fødevarer, og vi varetager medlemmernes interesser i forhold til beslutningstagerne på Christiansborg og i EU. Vi har fokus på mange store dagsordner fx bæredygtighed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, samfundsøkonomi og klima.

Vi er over 1.000 medarbejdere, som er specialister inden for mange forskellige fagområder. Ca. 2/3 af medarbejderne har en længerevarende universitetsuddannelse. Vores hovedkontor ligger på Axelborg i København, mens vores landbrugsfaglige innovationscenter – SEGES – ligger i Skejby ved Aarhus.

Klimaneutral 2050

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

mød nogle af vores dygtige medarbejdere

Her er en meget høj faglighed – der er meget at lære fra andre faggrene i fødevareproduktionen. Der er gode muligheder for samspil mellem forskellige faglige discipliner, og på den måde kan vi gøre projekterne mere spændende og lettere at implementere. Der er gode muligheder for at udvide sit netværk. Og så ligger Axelborg centralt, så det er nemt at komme på arbejde.

Puk Ingemann Holm

Afd. for Ernæring

Det er jo rigtigt spændende, at vi faktisk har mulighed for at rykke på miljødagsordenen, uden at det bliver dyrt eller besværligt for virksomhederne. Det handler om at få tilpasset regler, der ikke var gennemtænkt fra starten. Små skøre regler kan have ret stor betydning.

Henrik Borg Kristensen

Miljø, Klima & Bæredygtighed

I Landbrug & Fødevarer vil vi økologi, og vi bruger mange ressourcer på økologiarbejdet, både herhjemme og i EU. I Danmark er vi gode til økologi, og det kan vi godt være stolte af. Vi har fx en af EU’s bedste økologiske ægproduktioner – og verdens største økologiske mejeri.

Lars Holdensen

Afd. for Økologi

ANSVAR OG INDFLYDELSE

I Landbrug & Fødevarer har vi indflydelse, og med indflydelse følger ansvar. Derfor har vi eksperter på alle vigtige felter, vi beskæftiger os med. Vi respekterer og dyrker nørderiet. Vores ansvar er for stort til, at vi ikke kan have bedste kvinde og mand på hver post. Du vil opleve, at vi sætter evne over rang. Vi bekymrer os ikke om hierarkier. Kan du noget, og vil du noget, så får du ansvar og indflydelse uanset alder, position og placering. Vi værdsætter og påskønner dygtige medarbejdere. I Landbrug & Fødevarer får du hurtigt muligheden for at se og opleve resultatet af din indsats.

KARRIERE MED PERSPEKTIV

Som medlemsorganisation for landmænd og virksomheder, der står for 25% af Danmarks samlede eksport, har vi brug for brede kompetencer. Vi er afhængige af vigtig input og indsigt hentet også uden for kredsen af agroindustri, fødevarevirksomheder og landbrug. Kun ved at hente inspiration udefra kan vi blive ved med at være i front i forhold til en verden i udvikling. I Landbrug & Fødevarer vil du have fået vigtig viden med dig, som giver dig et videre perspektiv i forhold til din karriere.

ENGAGEREDE SPECIALISTER

I Landbrug & Fødevarer er du en del af et stærkt sammenhold. Du får dygtige og engagerede kolleger, ildsjæle, der brænder for erhvervet og de mennesker, der er afhængige af det – medlemmer, landmænd og forbrugere herhjemme og internationalt. Vi leverer viden, indsigt og nytænkning til et erhverv, der er rygrad for arbejdspladser, kultur og sammenhængskraft i store dele af Danmark. Vi er stolte af at repræsentere et erhverv med dybe rødder i dansk selvforståelse.

NYE VEJE

Vi ved, at det kræver nytænkning og handlekraft at skabe resultater for vores kunder og medlemmer. Hver dag leverer vi nye muligheder for fødevareklyngen og agroindustrien ved at rådgive, kommunikere og udvikle løsninger til fremtiden. Vi samarbejder på tværs af fagligheder - fra planteavl til politisk kommunikation, fra future farming til forretningsudvikling – om at finde nye veje for erhvervet.