Landbrug & Fødevarer

LANDBRUG & FØDEVARER

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer den danske fødevareklynge, der er et af Danmarks vigtigste erhverv. I 2022 var eksporten på over 196 milliarder. Samlet set beskæftiger fødevareklyngen 180.000 personer.

Fødevareklyngens varer er førende på verdensplan. Uanset om der er tale om fødevarer eller agroindustrielle produkter, er de af højeste kvalitet. Det giver os en styrkeposition, men også en forpligtelse, set i lyset af klimaudfordringerne og den nødvendige grønne omstilling i landbruget. Derfor har vi en vision om, at dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050, og det er vi i erhvervet allerede godt i gang med. Med innovation, bedre ressource-udnyttelse og godt landmandskab tror vi på, at vi kan øge produktionen, uden at det sker på bekostning af natur, omgivelser og klima.

Vi er over 500 medarbejdere, som er specialister inden for mange forskellige fagområder. Ca. 2/3 af medarbejderne har en længerevarende universitetsuddannelse. Vores hovedkontor ligger på Axelborg i København, men en række af vores medarbejdere arbejder på andre kontorer i bl.a. Agro Food Park ved Aarhus, Kjellerup ved Viborg og i Bruxelles.


DYRK MULIGHEDERNE!

Vi kan og vil reducere fødevareerhvervets klimabelastning.

Det danske fødevareerhverv leverer fødevarer af høj kvalitet. Vi sikrer mad på bordet i både Danmark og i udlandet. Vi skaber tusindvis af danske arbejdspladser og eksporterer for milliarder. Vores restprodukter er vigtigt råstof til produktionen af grøn energi, og vi skaber balance mellem by og land. Men fødevareproduktionen har også et klimaaftryk. Det skal vi gøre endnu mere ved.

Medarbejder fra Landbrug & Fødevarer i færd med at arbejde i marken

MØD NOGLE AF VORES DYGTIGE MEDARBEJDERE

“Her er en meget høj faglighed – der er meget at lære fra andre faggrene i fødevareproduktionen. Der er gode muligheder for samspil mellem forskellige faglige discipliner, og på den måde kan vi gøre projekterne mere spændende og lettere at implementere. Der er gode muligheder for at udvide sit netværk. Og så ligger Axelborg centralt, så det er nemt at komme på arbejde.”

Puk Ingemann Holm
Afd. for Ernæring


”Det er jo rigtigt spændende, at vi faktisk har mulighed for at rykke på miljødagsordenen, uden at det bliver dyrt eller besværligt for virksomhederne. Det handler om at få tilpasset regler, der ikke var gennemtænkt fra starten. Små skøre regler kan have ret stor betydning.”

Henrik Borg Kristensen
Miljø, Klima & Bæredygtighed


“I Landbrug & Fødevarer vil vi økologi, og vi bruger mange ressourcer på økologiarbejdet, både herhjemme og i EU. I Danmark er vi gode til økologi, og det kan vi godt være stolte af. Vi har fx en af EU’s bedste økologiske ægproduktioner – og verdens største økologiske mejeri.”

Lars Holdensen
Afd. for Økologi

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hverdag tager ansvar og har indflydelse.


ANSVAR OG INDFLYDELSE
I Landbrug & Fødevarer har vi indflydelse, og med indflydelse følger ansvar. Derfor har vi eksperter på alle vigtige felter, vi beskæftiger os med. Vi respekterer og dyrker nørderiet. Vores ansvar er for stort til, at vi ikke kan have bedste kvinde og mand på hver post. Du vil opleve, at vi sætter evne over rang. Vi bekymrer os ikke om hierarkier. Kan du noget, og vil du noget, så får du ansvar og indflydelse uanset alder, position og placering. Vi værdsætter og påskønner dygtige medarbejdere. I Landbrug & Fødevarer får du hurtigt muligheden for at se og opleve resultatet af din indsats.


KARRIERE MED PERSPEKTIV
Som medlemsorganisation for landmænd og virksomheder har vi brug for brede kompetencer. Vi er afhængige af vigtigt input og indsigt hentet også uden for kredsen af agroindustri, fødevarevirksomheder og landbrug. Kun ved at hente inspiration udefra kan vi blive ved med at være i front i forhold til en verden i udvikling. I Landbrug & Fødevarer vil du have fået vigtig viden med dig, som giver dig et videre perspektiv i forhold til din karriere.


ENGAGEREDE SPECIALISTER
I Landbrug & Fødevarer er du en del af et stærkt sammenhold. Du får dygtige og engagerede kolleger, ildsjæle, der brænder for erhvervet og de mennesker, der er afhængige af det – medlemmer, landmænd og forbrugere herhjemme og internationalt. Vi leverer viden, indsigt og nytænkning til et erhverv, der er rygrad for arbejdspladser, kultur og sammenhængskraft i store dele af Danmark. Vi er stolte af at repræsentere et erhverv med dybe rødder i dansk selvforståelse.


NYE VEJE
Vi ved, at det kræver nytænkning og handlekraft at skabe resultater for vores kunder og medlemmer. Hver dag leverer vi nye muligheder for fødevareklyngen og agroindustrien ved at rådgive, kommunikere og udvikle løsninger til fremtiden. Vi samarbejder på tværs af fagligheder - fra planteavl til politisk kommunikation, fra future farming til forretningsudvikling – om at finde nye veje for erhvervet.