Esbjerg Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Gode ansættelsesmuligheder for lokale nyuddannede.

Negativ kommentar

Forvaltning præget af vækstfokus. Arbejdstempo meget højt. Politisk styret.

Evaluering

Positiv kommentar

En begyndende respektfuld og positiv omgangstone

Negativ kommentar

Usynlig ledelse. Uklare faggrænser.

Evaluering

Positiv kommentar

Udgangspunktet er afdelingen Udbud & Indkøb, som ligger i økonomiafdelingen

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Det er rendyrket lobbyisme blandt skolernes fagchefer/skoleleder/afdelingsledere hvor der ofte sker en cirkulation blandt skolerne fremfor fx afskedigelser ved inkompetence. Der lyttes ikke til personalet, og fremfor forebyggelse af af dårligt arbejdsmiljø og stresssygdomme som er arbejdsrelateret, opleves der en kynisk udnyttelse af personalets arbejdskraft. Ved arbejdsrelateret stress afskediges ansatte hurtigt, man prioriteter ikke at lave om på arbejdsmiljøet. Politikernes dårlige økonomiske valg er en direkte årsag til Esbjerg kommunes dårlige arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune.

Evaluering

Positiv kommentar

Intet

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads hvor der er mulighed for at møde mange forskelligheder, mange spændende opgaver (alt efter afdeling, naturligvis) og en god dialog på tværs af organisationen. Sidder man ikke på Rådhuset, er der en god kommunikationskanal i EKNet

Negativ kommentar

Måske lidt låst fast i selve opgaveløsningen og alt tværfagligt skal man selv opsøge og opbygge.