THISTED KOMMUNE

Gem
THISTED KOMMUNE
8 specialarbejdere til Park og Vej

THISTED KOMMUNE, Thisted, Vilsund eller Hurup

Har du lyst til at blive en del af et stærkt hold, og trives du med mange forskellige arbejdsopgaver i Thys smukke natur, sammen med gode kollegaer? Park og Vej – som er en del af Drift og Anlæg - søger med start d. 1. april 4 helårsmedarbejdere og 4 sæsonansatte 37 timer ugentligt.

Du bliver ansat til at varetage opgaver i hele Thisted Kommune, og vil få stillested i Thisted, Vilsund eller Hurup.

Arbejdsopgaverne vil være græsklipning, buskrydning, klipning af hæk, beskæringsarbejde, ukrudtsbekæmpelse, renholdelse, belægningsarbejde - og alt andet forefaldent arbejde.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor

 • vi har borgeren og interne afdelinger i centrum
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • vi har fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven.
Gem
THISTED KOMMUNE
Skarp sektionsleder til Myndighedsafdelingen, Handicap og Socialpsykiatri

THISTED KOMMUNE

Er du typen der gerne går forrest, når det gælder medarbejderne og kvalitetsudvikling af området? Har du blik for sammenhængen mellem visitation og økonomi på Handicap og Socialpsykiatriområdet?

Vi tilbyder et job i en afdeling og på et fagområde i en rivende udvikling. Et job hvor du varetager både den personalemæssige, administrative og faglige ledelse af området. Du er med til at arbejde ud fra de ledelsesmæssige rammer i Thisted Kommune med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde og borgerperspektivet. Der er et særligt fokus på sammenhængskræft.

Inden for dit ansvarsområde vil også ligge, at sikre, at afdelingen har en høj grad af faglighed med fokus på kerneopgaven herunder at afdelingen har rationelle arbejdsgange. Det vil være dig der skal rammesætte mål, følger op og justerer indenfor afdelingen. Du bliver medvirkende til at skabe en udviklende og refleksiv kultur.

Gem
THISTED KOMMUNE
Pædagog til Kumlhøj

THISTED KOMMUNE

Brænder du for at arbejde med børn/unge inden for specialområdet, så har Kumlhøj dette fantastiske tilbud til dig.

Kumlhøj er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge. Målgruppen er børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – det være sig typisk inden for autismespektrumforstyrrelsen, adfærdsforstyrrelser, opmærksomforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser.

Vi søger en pædagog til en stilling på 30 timer til Regnbuen, der er vores aflastningstilbud for unge over 18 år

Arbejdsopgaver

 • Kan udarbejde strukturplan for det enkelte barn/den unge
 • Fokus på relationsarbejde
 • Fokus på barnets ressourcer og få dem bragt i spil
Gem
THISTED KOMMUNE
Nattevagt (social-/sundhedsfaglig profil) til Kumlhøj

THISTED KOMMUNE

Brænder du for at arbejde med børn og unge inden for specialområdet, så har Kumlhøj dette fantastiske tilbud til dig.

Kumlhøj er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge. Målgruppen er børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – det være sig typisk inden for autismespektrumforstyrrelsen, men også ADHD, adfærdsforstyrrelse og hjerneskader.

Vi søger en nattevagt med socialfaglig/sundhedsfaglig eller lignende relevant uddannelse til en stilling på 35 timer i Regnbuen, der er vores aflastningstilbud til unge over 18 år.

Arbejdsopgaver

 • Varetage diverse opgaver i forhold til de unge hvis de vågner om natten
 • Være en del af morgenrutiner, herunder vækning, plejeopgaver og lign.
 • Praktiske gøremål, såsom at bage en gang i mellem, skrælle kartofler, lave madpakker, lettere rengøring, vasketøj og lign.
Gem
THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedshjælper, -assistent eller sygeplejerske til Kløvermarken

THISTED KOMMUNE, Snedsted

Kløvermarken er et almindeligt plejecenter i Koldby med 32 lejligheder, hvor der bor 34 beboere samt plejehjemshunden Walther.

Brænder du for at arbejde med mennesker og få sat i din faglighed i spil på en arbejdsplads med et godt arbejdsfællesskab, så kom til Kløvermarken.

Stillingsindholdet vil være afhængigt af dit uddannelsesniveau – om du er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

I Thisted Kommune har vi en fagprofil, som beskriver hvilke opgaver, den enkelte faggruppe må varetage - samt stillingsbeskrivelser, som beskriver de relevante kompetencer, som forventes at den enkelte medarbejder sætter i spil i dagligdagen.

Arbejdstiden er i dag- og aftenvagter samt hver anden weekend.

Gem
THISTED KOMMUNE
Plejepersonale til plejecentret Kløvermarken

THISTED KOMMUNE, Snedsted

Vil du gerne arbejde med mennesker, går du og overvejer at tage en uddannelse inden for sundheds- og plejeområdet eller kunne du bare godt tænke dig et meningsfuldt job?

Kløvermarken søger plejepersonale til vikariater, da vi har ledige stillinger, som mangler at blive besat af faguddannet personale. Arbejdstiden er i dag- og aftenvagter, samt hver anden weekend. Timetal pr. uge - efter aftale.

Kløvermarken er et almindeligt plejecenter i Koldby med 32 lejligheder, hvor der bor 34 beboere, samt plejehjemshunden Walther.

Vi søger en medarbejder, der kan genkende sig selv i følgende

 • Interesse i at arbejde med mennesker. – Du vil modtage en grundig oplæring i personlig pleje, samt introduktion til forflytninger m.m./li>
 • Er god til at samarbejde med andre.
 • Er positiv, venlig og anerkendende i mødet med andre: beboere, pårørende, frivillige og kollegaer.
Gem
THISTED KOMMUNE
Rengøringsassistent til barselsvikariat på Solgården

THISTED KOMMUNE

Solgården er et almindeligt plejecenter i Hundborg med 32 beboerlejligheder. Her arbejder sosu-assistenter og -hjælpere, pædagogiske assistenter, sygeplejersker, ernæringsassistenter, pædagoger, værdighedsmedarbejdere, ledere, pedeller, aktivitetsmedarbejder og sekretær. Vi har eget produktionskøkken, som laver økologisk mad og flere forskellige dyr, hvoraf det kun er kattene Asta og Abby, som holder til indenfor.

Solgården søger en rengøringsassistent til et barselsvikariat. Stillingen omfatter rengøring i beboernes lejligheder, alle fælles- og servicearealer, samt andre mindre opgaver på plejecentret.

Arbejdstiden er alle hverdage fra kl. 7 om morgenen. Stillingen er på 32 timer pr. uge med start 1. april 2022.

Gem
THISTED KOMMUNE
Pædagog til barselsvikariat til Naturbørnehaven Boddumhus

THISTED KOMMUNE, Hurup

Vi søger en uddannet pædagog der er naturbegejstret, som har viden om naturen og som kan formidle dette til vores børn. Kunne du tænke dig at arbejde i en naturbørnehave helt ude i det sydlige Sydthy, så er her måske stillingen for dig?

Vi tilbyder:

 • en naturbørnehave, med dyrehold og fantastiske fysiske rammer ude såvel som inde.
 • medbestemmelse i det daglige pædagogiske arbejde, sammen med engagerede kolleger.
 • 42 børn fordelt på to aldersintegrerede grupper.
 • en personalegruppe der vægter anerkendelse, nærvær og børnenes trivsel, samt samarbejdet med forældrene højt.
 • en personalegruppe der vil det gode arbejdsmiljø og det gode humør.
Gem
THISTED KOMMUNE
Pædagog til Døgninstitutionen Kronborg

THISTED KOMMUNE

Døgninstitutionen Kronborg søger en pædagog på 37 timer om ugen i gennemsnit.

Kronborg er en døgninstitution for anbragte unge mellem 10 og 18 år. Målgruppen er børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt. Målgruppen er kendetegnende ved generelle relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn og unge, som udviser betydelige kontakt-, udviklings-, adfærdsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og med behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende job, hvor man selv planlægger sin arbejdsdag i samarbejde med kollegaer og ledelse
 • Engagerede kollegaer, som brænder for arbejdet med børnene
 • Et spændende og udviklende arbejdsmiljø
Gem
THISTED KOMMUNE
Pædagog til Bofællesskabet Aspevej

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet pædagog, og har erfaring indenfor KRAP og specialområdet? Er du stærk i relations- og motivationsarbejde, og griber muligheder for udvikling? Kunne du tænke dig at arbejde i et bofællesskab med fantastiske dejlige beboere og engagerede kolleger?

Hvis du nikker genkendende til ovenstående, så kan vi til gengæld tilbyde dig et arbejde med et inspirerende, nærværende og tværfagligt arbejdsmiljø. Hos os er der mulighed for at få stor indflydelse på indhold og rammer.

Vi ønsker os, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidig inddrager kollegaer som sparringspartnere. Du har gode samarbejdsevner, fordi vi ønsker tillid og åbenhed. At du er tydelig og harmonisk, fordi vi ønsker os en kollega der vil brugerne og som kan sætte sig ind i andres situation, fordi brugerne er det væsentlige.