THISTED KOMMUNE

Thisted Kommune - Stedet mellem hav og fjord

Med 4.500 ansatte er Thisted Kommune den største arbejdsplads i Thy, og vi servicerer dag-ligt de godt 43.000 indbyggere som bor her mellem hav og fjord. Vi er en kommune, der rummer noget af Danmarks smukkeste natur og den er for os en vigtig ressource, hvad enten det er i forhold til vestenvinden, som god muldjord eller en attraktiv turistdestination. Thy rummer også et stærkt og samarbejdende erhvervsliv. Kom-munen huser over 1.700 virksomheder, der tæller alt fra den lille iværksætter til store og internationalt arbejdende firmaer med flere hundrede ansatte. Her er fokus på grønne løs-ninger, og vi ser omstillingen til den grønne energi som fremtidens vækstmotor. Livet i Thy har lært os, at sammen kan vi meget mere, end vi tror. Her i Thy handler man, finder nye veje eller skaber dem selv. Vi er kendetegnet ved engagerede lokal- og bysam-fund med plads til ildsjæle og skabertrang. Man vil hinanden og kærer sig om ung som gammel med gode skoler og pasningsmuligheder og en ældrepleje, der finder løsninger.

Thy tilbyder et yderst aktivt og levende foreningsliv med over 240 forskellige foreninger, der viser vejen for stærke fællesskaber. Kulturlivet blomstrer og senest har Statens Museum for Kunst etableret den første afdeling af museet udenfor København ved Limfjorden i Do-verodde. Vi fokuserer i vores daglige arbejde på at forstå de drømme, mange mennesker har til et liv i nær kontakt med naturen og hinanden, og det gør vi, fordi vi vil være de bedste til at tilby-de de rammer, der gør drømmene realiserbare. I Thy vil vi nemlig være bedst til livet.

Vi vil udviklingen og samarbejdet

I kommunen arbejder vi hver dag målrettet og ihærdigt på at skabe udvikling og gode resul-tater – både på tværs i en stor organisation og udadtil. Alt sammen i sidste ende til gavn for borgerne.

Arbejdsopgaverne er alsidige, og vi er altid på udkig efter talenter med høj faglighed. Vi pri-oriterer tværfagligt samarbejde og løsninger, input og drøftelser er præget af gensidig re-spekt for hinandens fagligheder. Her findes en autenticitet, tid til hinanden og plads til at boltre sig på. Her er bare lidt højere til himlen, og hverdagen kan rumme mere. Vi tror på, at mangfoldighed er nøglen til at skabe det bedste udviklingsmiljø. Derfor priori-terer vi at have mange forskellige faggrupper i vores organisation. Vi ved, at Thy er et andet syn på livet og et bevidst valg om en anden livsstil. Derfor tror vi også på, at du er den, der bedst kan være med til at skabe balancen i dit arbejds- og familie-liv.

Få indflydelse og sæt spor

I Thy hersker en tro på, at hvis du vil, så kan du, og så er det egentlig bare at gøre det. Derfor er vi også en arbejdsplads, hvor du har mulighed for at få indflydelse på dine arbejdsopgaver ud fra interesser og kompetencer. Har du en god idé, er der ofte ikke langt fra tanke til handling. Tør du tage initiativet, og har du kompetencerne, kan Thisted Kom-mune være stedet, hvor du kan realisere dine ideer og udfordre dit potentiale. Her er plads til ambitionerne, i rammer, hvor dit talent kan udfolde sig. Her hos os kan du skabe din jobvirkelighed.

Er du interesseret i at vide mere om Thisted Kommune, kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside www.thisted.dk

Du er også velkommen til at sende en mail til vores HR-team med dine spørgsmål. Du fanger dem på hrarb@thisted.dk