Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S er en virksomhed i konstant udvikling, med stærke værdier og en solid økonomi.

Virksomheden er blandt Danmarks førende inden for affalds- og ressourceindustrien og arbejder ud fra en cirkulær forretningsmodel.

Marius Pedersen A/S servicerer erhvervskunder på tværs af alle brancher samt offentlige kunder med indsamling, afsætning og genvinding af affald og genanvendelige materialer.

Marius Pedersen koncernen har datterselskaber i Tjekkiet og Slovakiet og beskæftiger i alt ca. 5.000 medarbejdere.

Koncernen er ejet af Entreprenør Marius Pedersens Fond.