VIA University College

VIA University College er en af de otte professionshøjskoler i Danmark, som blev etableret i 2008.

VIA uddanner inden for de pædagogiske og socialfaglige, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile områder. Samlet tilbyder VIA over 50 videregående uddannelser på dansk og/eller engelsk samt efter- og videreuddannelser. VIA deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter.

I januar 2008 opstod VIA som en fusion af de mellemlange videregående uddannelser i Østjylland og Midt- og Vestjylland, som tidligere hørte under CVU'erne: Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), CVUalpha, CVU Midt-Vest, cvu vita og Vitus Bering Danmark.

VIA har hovedsæde i Skejby i det nordlige Århus, men aktiviteterne forankres på syv campusser fordelt på 39 adresser i hele området.

VIA har 2000 medarbejdere, ca. 17.000 studerende og en årlig omsætning på 1,2 mia. kr.

Kilde: wikipedia.org - hentet den 28-06-2016