Søfartsstyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og dygtige kolleger.

Negativ kommentar

Styrelsen lider af udpræget og arrogant topstyring og en ledelse der vil detailstyre alt. Medarbejderpleje er ikke-eksisterende. Karrieremulighederne er ligeledes meget begrænsede.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig søde og gode kolleger

Negativ kommentar

Meget topstyret. Desværre af en ret arrogant og uvidende ledelse. Så mange lægger sig med stress, fordi ledelsen ikke lytter eller stiller spørgsmål til dem der ved noget, om det emne der bliver truffet en beslutning om.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer. Interessante problemstillinger i arbejdsopgaverne.

Negativ kommentar

Information strander ofte i ledelsesgruppen. Man ved sjældent hvad der skal til for at en arbejdsopgave er løst tilfredsstillende. Styrelsen er ramt af politisk udflytning (deraffølgende frustrationer, mistrivsel og medarbejderflugt).

Evaluering

Positiv kommentar

Utroligt gode kollegaer

Negativ kommentar

Der er meget topstyring Der er desværre forskel på hvordan hvordan medarbejderne og ledelsen ser verden

Evaluering

Positiv kommentar

Mange gode kolleger

Negativ kommentar

Dårlig arbejdsmiljø

Evaluering

Positiv kommentar

Generelt utroligt hyggelige og rare kollegaer.

Negativ kommentar

Afdelingslederen har monopol på information mellem afdelingen og direktionen. Dette korrumperer informationsflowet og deraf den daglige ledelse. Mine kollegaer i styrelsen kan deles op i 3 kategorier. 1) Dygtige selvudslettende medarbejdere. Arbejder med høj moral og stor faglighed, men brænder sig selv ud i den manglende ledelse. Ofte med stresssygdom til følge. 2) Udygtige velvillige medarbejdere. Allokeres til konfliktfyldte projekter, hvorfra de fungerer som uvidende velvillig politisk support ved indirekte at dække over lederes inkompetence. 3) Dem der forlader styrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Topstyring Ringe støtte fra ledere til medarbejdere Ramt at regeringens "fantastiske" udflytning, så fremtiden hedder Korsør :/

Evaluering

Positiv kommentar

På regionalt niveau er der et godt kollegialt samarbejde.

Negativ kommentar

Der er et stort gab mellem medarbejdere og ledere. F.eks. er opbakning eller støtte fra ledernes side overfor medarbejdere en sjældenhed.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Høj grad af topstyring og meget langsomme processer. Ringe udviklingspotentiale.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger.

Negativ kommentar

Er meget topstyret. Udflytning til Korsør trækker i langdrag.