Søfartsstyrelsen

568 følgere

Søfartsstyrelsen som arbejdsplads

37 evalueringer, 9 kommentarer

Kategorier

Ledelse
Kultur og mening
Karrieremuligheder
Belønning
Arbejdsmiljø og balance
Samarbejde og relationer

Er du eller har du været ansat hos Søfartsstyrelsen?

Som nuværende eller tidligere ansat kan du også fortælle, hvad du synes om at arbejde hos Søfartsstyrelsen.
Husk, at selvom du er logget ind, er din evaluering 100% anonym over for arbejdsgiver.

Kommentarer

Vi har ingen aktuelle jobannoncer lige nu

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, der har til opgave at administrere dansk søfart.

Styrelsens opgaver omfatter hovedparten af emnerne indenfor søfart, blandt andet sikkerhed om bord og sejladssikkerhed i danske og grønlandske farvande, skibsfartens påvirkning på det eksterne miljø, arbejdsmiljø, søfartssociale forhold samt kontrol og regler om uddannelse af søfarende, skibsregistrering, søret samt erhvervspolitik for søfartserhvervet både nationalt og internationalt, herunder international regelfastlæggelse og regulering.

Da Farvandsvæsenet ved Kgl. Resolution blev nedlagt 3. oktober 2011 overførtes endvidere opgaver om farvandsafmærkning (herunder på Færøerne), navigationssystemer, navigationsmeddelelser og visse nautiske publikationer (Efterretninger for Søfarende) og visse forsknings- og innovationsopgaver til Søfartsstyrelsen. Samtidig overførtes Lodstilsynet til Søfartsstyrelsen, mens det statslige lodsvæsen blev underlagt Erhvervs- og Vækstministeriet. Endvidere blev sagsbehandling om søfartsuddannelser og søfartsskolerne overført til Uddannelsesministeriet, mens regler om uddannelsernes indhold, sønæringsbeviser samt bemyndigelse og auditering af skoler forblev hos Søfartsstyrelsen.

Styrelsens ansvar indenfor ovennævnte områder gælder både fritidssejlads, handelsflåden og fiskeriet, men styrelsen har dog ikke ansvar for fiskeripolitikken, dette ansvaret er placeret hos Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri[1].

Regeringen udgav i 2006 en strategi for fremtidens maritime Danmark, der har til formål at få Danmark til at blive "Europas førende Søfartsnation". Sekretariatsfunktionen for denne strategi ligger hos Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen har kontor på Carl Jacobsens Vej i Valby, København.

Kilde: http://wikipedia.org d. 27-06-2016

Regnskab for Søfartsstyrelsen

Ingen regnskabsdata tilgængelig

Regnskab for Søfartsstyrelsen

Registreret navn

Søfartsstyrelsen

Momsnummer

DK29831610

Selskabsform

Statslig administrativ enhed

Etableret

1971

Antal ansatte

316

Ingen regnskabsdata tilgængelig

Kilde til ovenstående informationer

Annoncestatistik for Søfartsstyrelsen

Her kan du danne dig et overblik over jobannoncer fra Søfartsstyrelsen. Du kan se hvilke kanaler og regioner annoncerne var placeret i og hvordan antallet af indrykkede jobannoncer har ændret sig fra kvartal til kvartal.


Adresse

Søfartsstyrelsen
Caspar Brands Plads 9
4220 Korsør
Tlf.: 3917 4400
http://www.sofartsstyrelsen.dk/

Kort


Opret virksomhedsprofil

Er du fra Søfartsstyrelsen? Så kan du rette profilen der beskriver virksomheden for de jobsøgende.