Green Power Denmark

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

Green Power Denmark har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

Green Power Denmark blev grundlagt den 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft.

Det arbejder vi for

Strøm er motoren i den grønne omstilling. Grøn energi skaber vækst, fremmer velstand og sikrer rammen om et godt liv. Green Power Denmark arbejder for, at

  1. Danmark skal være nettoeksportør af grøn strøm i 2030 og for et bredt samarbejde om en accelereret elektrificering af Danmark.
  2. Al aktivitet og produktion i Danmark senest i 2050 – og gerne før – udelukkende baserer sig på vedvarende energi.
  3. Sikre bedre mulighed for at skabe et fremtidssikret elnet og sikre elforsyningssikkerhed og leveringskvalitet i verdensklasse.
  4. Vi i Danmark har ambitioner, rammevilkår og forskning, der sikrer den danske grønne førerposition og skaber velstand og arbejdspladser.
  5. Investorerne i grøn energiteknologi og grøn energi skal have attraktive, transparente og stabile investeringsrammer for at kunne levere nok grøn energi i de mængder og i det tempo, der er nødvendigt.”