Høje-Taastrup Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Det er en dejlig arbejdsplads med super søde kollegaer og ledere. Her er fagligheden i fokus og der er hele tiden gode nye tiltag i gang. Der er stor fokus på trivsel.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Er godt sted at arbejde, med mulighed for udvikling i det tempo der passer til en. Søde hjælpsomme kollegaer.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og fagligt dygtige kollegaer med hjertet på rette sted som hver dag gør en kæmpe indsats

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Der sidder mange sde, gode og kompetente medarbejdere i Jobcentret, som gerne vil deres job og som knokler for at nå deres deadlines

Negativ kommentar

Umoden og utroværdig ledelse. Der mangler basale kompetencer til ledelse og der fokuseres ikke på det psykiske arbejdsmiljø, og er ligeledes manglende fokus på fastholdelse af medarbejdere. Til gengæld fokuseres der på fejlfinding hos de enkelte medarbejdere, og de svar man giver i APV eller lederevalueringer, kan og vil blive brugt mod én og som resultat har der været flere opsigelser det sidste halve år. Arbejdspladsen præges af bagtalelse, selvhævdelse og frastødelse af nytænkning og anderledes synspunkter. Der skal helst bare rettes ind og ikke tænkes nyt.

Evaluering

Positiv kommentar

Styr på løn, pension, ferie og fridage. Effektiv HR afdeling og meget god og aktiv tillidsrepræsentant.

Negativ kommentar

Umoden og utroværdig afdelingsledelse, som er letpåvirkelig af "det etablerede personale" og ikke er i stand til at bevare objektivitet i konfliktsituationer. Arbejdspladsen præges af bagtalelse, selvhævdelse og frastødelse af nytænkning og anderledes synspunkter. Der skal helst rettes ind og ikke tænkes nyt. På ingen måde et forandringsvilligt miljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Flad ledelsesstruktur og værdibaseret personalepolitik. Rigtig god overensstemmelse ml fortællingen om kommunen som arbejdsplads og oplevelsen i praksis. Risikovillighed, innovation og organisatorisk mod er i mine øjne nøgleord. Vild med min arbejdsplads?

Negativ kommentar

Der er altid plads til forbedring. Det gælder alle arbejdspladser. Økonomistyringsmodellen kunne godt have et bedre design, men dr ikke sikker på at det er enestående for denne kommune.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og kompetente medarbejdere på de enkelte enheder i Social- og Handicapcentret.

Negativ kommentar

Ledelsen mangler basale kompetencer til ledelse i 2021. Der fokuseres ikke på det psykiske arbejdsmiljø, og ligeledes mangler fokus på fastholdelse af medarbejdere. Til gengæld fokuseres der på fejlfinding hos de enkelte medarbejdere, og de svar man giver i APV eller lederevalueringer, kan og vil blive brugt mod én.

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige kolleger og godt sammenhold

Negativ kommentar

Ingen adgang til kurser og kompetanceudvikling hos den enkelte vægtes ikke I forhold til corona vægtes medarbejderens sikkerhed og sundhed ikke. Der er forskelsbehandling i forhold til indstilling til vaccination af medarbejdergrupper

Evaluering

Positiv kommentar

Har nedskrevet gode værdisæt. Angiver at være lydhør og løsningsorienteret.

Negativ kommentar

Organisationen virker topstyret. Der er mange mellemledere som ikke evner at udvise god og ordentlig ledelse hvilket dermed giver et dårligt arbejdsmiljø og en følelse af utilstrækkelighed. Nok bliver der lyttet til medarbejderne med sjældent ses medarbejdernes ønsker/forslag benyttet efterfølgende.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange gode og meningsfulde tiltag. Værdibaseret ledelse. Gode og omsorgsfulde kolleger. Mange gode intentioner, hos både medarbejdere og ledelse.

Negativ kommentar

Politisk stadig meget bureaukratisk styret/ledet. I nogle afdelinger er der stadig - blandt både ledelse samt medarbejdere - tendens til at arbejde og agere efter hvordan tingene var for 10-15 år siden. Meget stor arbejdsplads, med mange komplicerede interne systemer, arbejdsgange, osv.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde og dygtige kollegaer der knokler, og som kun vil det bedste for børn og forældre.

Negativ kommentar

Topstyret og selvcentreret ledelse uden basale menneskelige værdier. En ledelse der ikke lytter til sine medarbejdere, men i stedet betragter dem som midler og robotter, hvilket skaber usikkerhed og utryghed.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne kollegaer

Negativ kommentar

Meget dårlig ledelse, som har sider for længe på posten, som ikke et klar på fornyelse. Og så blev man behandlet så dårligt.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger.

Negativ kommentar

Lederne i kommunen er generelt utrolig ringe og det gælder desværre fra toppen af.

Evaluering

Positiv kommentar

Dårlig arbejdsplads

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

har gode ledelsesværdier, udlever dem sjældent i praksis.

Negativ kommentar

en meget hierarkisk organisation med stramme organisatoriske bånd.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt beskrevet værdigrundlag ,fortsat arbejde med omsætning til handling i organisationen mangler

Negativ kommentar

Manglende ledelseskompetencer på chefniveau som medfører uhensigtsmæssig anvendelse af kompetencer i øvrige organisation