Deichmann Sko

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og skønne kolleger. Godt samarbejde mellem kolleger.

Negativ kommentar

Under pressede og travle tider bliver man presset endnu hårdere af chefen og ledelsen. Ledelsen tænker ikke på det fysiske og psykiske pres medarbejderne oplever. Der bliver hele tiden forventet mere og mere, selvom man ikke får de redskaber (så som flere medarbejdere på arbejde), til at kunne opnå disse ønsker. Man står tit for få medarbejdere i butikken, og man skal derfor presse sig selv mere end nødvendigt.

Evaluering

Positiv kommentar

God mulighed for at udvikle sig

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Plads til forskellighed. Mulighed for udvikling. Min chef lytter til mine input.

Negativ kommentar

Lidt konservative på nogle punkter.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt team work og gode kollegaer Godt koncept Godt arbejdsmiljø

Negativ kommentar

Lange åbningstider

Evaluering

Positiv kommentar

Ikke ledelsesmæssigt engagerede kolleger gjorde det værd at komme på arbejde.

Negativ kommentar

Ledelsen var ligeglad ved ens følelser og havde ingen empati. Fik at vide man skulle arbejde hurtigere hele tiden, selvom man ikke havde råd til flere hænder. Stod ofte alene i butikken. Ingen hjælp at hente og derfor skulle man ofte arbejde uden henblik på arbejdstilsynets henvisninger. Gik ofte ked af det hjem fra job. Havde det ikke været for kollegerne (ikke ledere), holdt man ikke længe. Respektløse over for ens tid og fritid.... forventede også der blev arbejdet gratis....