Blå Kors Danmark

Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, der hjælper udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Blå Kors Danmark blev stiftet i 1895 og var indtil 2001 en afholdsbevægelse. I dag er Blå Kors Danmark en professionelt drevet nonprofitorganisation med fokus på høj faglighed og stort hjerte, hvis formål er at hjælpe socialt udsatte mennesker i Danmark.

Blå Kors Danmark har omkring 85 sociale tilbud fordelt rundt i Danmark og derudover 55 genbrugsbutikker, der er med til at samle penge ind til hjælpearbejdet.

Blå Kors Danmark har:

  • Bo- og behandlingstilbud til unge og voksne, hvor bl.a. hjemløse og mennesker med misbrugsproblemer kan få hjælp
  • Støtte- og terapitilbud til børn og unge, der er vokset op i et hjem med alkohol- eller stofmisbrug
  • Væresteder med hjælp til hjemløse, psykisk sårbare og ensomme
  • Forskellige former for forebyggende og behandlende hjælp til pårørende fra hjem med misbrugsproblemer
  • Familienetværk for udsatte familier og enlige
  • Sommer- og julelejre for børn og unge
  • Telefonrådgivning

Blå Kors Danmarks arbejde bygger på nærvær, faglighed og troen på nye muligheder ud fra en overbevisning om, at alle skal have et håb.