Nordisk Wavin

Evaluering

Positiv kommentar

Mulighed for selvstændighed ift. maskinspecifikation, OK kollegaer, så længe de var der...

Negativ kommentar

Der er desværre en del udskiftninger i ledelsen, som har skabt meget støj og fratrædelser nedad i organisationen som følge deraf

Evaluering

Positiv kommentar

En ok løn

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Ingen arbejdsglæde blandt folk på gulvet.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt sammenarbejde afdelinger i mellem og et rimelig okay intro forløb

Negativ kommentar

Meget ringe ledelse som ikke lytter til deres med arbejder. Ledelse som har et meget snævert syn på hvordan man behandler folk. Genialt en dårlig arbejdsplads ps nuværende med arbejder

Evaluering

Positiv kommentar

God kultur blandt medarbejder som vil det bedste for virksomheden

Negativ kommentar

Topledelsen har ikke forbindelse til gulvet og det som er vigtigt for medarbejderne

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer der i det meste af tiden er gode til at hjælpe hinanden

Negativ kommentar

Manglende menneskesyn fra dele af ledelsen.