Biofac A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og god løn

Negativ kommentar

Arbejdsmiljø og sikkerhed nedprioriteres. Ingen eller dårlig vedligeholdelse af produktionsanlæg

Evaluering

Positiv kommentar

Virksomheden bliver drevet som små selvstændige systemer, med høj grad af frihed. Der er ofte plads til at afprøve nye ideer, og ofte uden at skulle bruge måneder på lange beslutningsprocesser. Der er desuden en klar work-life-balance hvor det sjældent ses at arbejdsugen bliver længere end det ønskede. De forskellige sites er små nok til at alle kender alle, og der er som regel en hyggelig tone. Løn er hæderlig, selvom de ikke er lønførende.

Negativ kommentar

Som en virksomhed ejet af ét ægtepar er der én styrende person, som man enten er enig eller uenig med. Dette har sine negative sider, når den ledende ejer bestemmer retningen. Hvis ens ideer fejler, så er man ikke i tvivl om hvad ledelsen mener. Det er ikke altid at beslutninger kommer ud i god tid eller er konsistente med de beslutninger der er truffet tidligere. Desuden lider visse dele af virksomheden under at være forfordelt med hensyn til investeringer og vedligehold, så visse dele af fabrikkerne står meget velholdte, mens andre dele er løbende brandslukning, hvor selv den mindste udgift skal accepteres ved højeste sted. Det er ikke en virksomhed der er rundhåndet med kurser og lignende. NB til vegetarer og folk der ikke bryder sig om lugten af kød – dette lugter sted lugter tit af bagte eller kogte organer