Region Hovedstaden

Dine muligheder i Region Hovedstaden

Vi er en stor arbejdsplads, hvilket også betyder at vi har mange forskellige jobs og karrieremuligheder. Vi har jobs til dig som søger inden for sundhed og pleje, administration, forskning, håndværk, ledelse og meget andet. Uanset om du er erfaren inden for dit fag eller om du er under uddannelse, så kan du arbejde hos os. Vi er en mangfoldig arbejdsplads som afspejler det samfund vi lever i.

Vi prioriterer medarbejderudvikling højt fordi vi tror på, at det motiverer den enkelte medarbejder, men også fordi vi fremover skal have de rette kompetencer og være klædt på til skiftende og nye behov. Derfor taler du og din leder også om din udvikling, trivsel og opgaver i løbet af året. Uanset om du vil være specialist, generalist eller leder, så tilbyder vi gode udviklingsmuligheder.

Om Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden er der ca. 1,8 mio. indbyggere, og vi er den største af Danmarks 5 regioner. Regionen strækker sig fra Bornholm i øst og Hundested i vest. Vores arbejder handler om liv og derfor er borgerne hele tiden i centrum, også forud for de vigtige beslutninger.

Region Hovedstaden ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed. Vi er ca. 39.400 medarbejdere (fuldtidsstillinger) og driver hospitaler, forskning og administrativt praksisområde samt handicaptilbud. Vi har et vigtigt samarbejde med kommuner og andre parter om vækst og udvikling af trafik samt uddannelse.

Sundhed er regionens største opgaver. Vi har flere en 12.000 sengepladser og er landets største sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen vi hele tiden forsøger at gøre bedre. Vi har ambitiøse mål for vores fremtidige og moderne sundhedsvæsen, som bl.a. omfatter

  • Hospitalsbyggerier som i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov, samt sikrer akutmodtagelse hvor patienten skal flyttes mindst muligt, og dermed hurtigere kan komme hjem igen.
  • Digitale platforme som gør det nemmere at få adgang til vigtige oplysninger for patienten og personalet, men som også gør det nemmere for patienten at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. Digitaliseringen skal bidrage til at klinikere har mere tid til patienten.
  • Patientrettigheder hvor vi har respekt for patientens tid og behov for at opretholde en normal hverdag, når patienten rammes af sygdom. Derfor arbejder vi for at, patienterne hurtigt ved hvad de fejler og kommer i behandling.
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen hvor et stærkt samarbejder på tværs af region, kommuner og praksissektor skal bidrage til nærhed og sammenhæng i patientforløbet.
  • At vi vil være en børneparat region, hvor vi imødekommer den moderne familie som har forventninger til fleksibilitet og tilgængelighed. Vi skal tage udgangspunkt i den enkelte families situation.

Læs mere og se alle vores ledige jobs på www.regionh.dk/job