Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia, i daglig tale Movia, er et trafikselskab i Østdanmark, der står for al kollektiv trafik med busser i Region Hovedstaden (undtaget Bornholm) og Region Sjælland. Movia har desuden aktiemajoriteten i Lokaltog, der driver ni lokalbaner. Movia har ca. 200 mio. passagerer om året fordelt på ca. 450 buslinjer, lokalbanerne og Flextrafik-ordninger.

Movia blev etableret 1. januar 2007 som en fusion af Trafikdivisionen og de administrative funktioner i Hovedstadens Udviklingsråd samt Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab i forbindelse med strukturreformen. Selskabet ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i dækningsområdet, der samtidig er bestillere af trafik med busser og lokalbaner. Selskabet har hovedsæde i Valby i København. Det beskæftiger ca. 450 medarbejdere, der blandt andet er beskæftiget med planlægning, køreplaner, administration og økonomi. Busdriften er udliciteret til forskellige private busoperatører, der beskæftiger ca. 4.500 buschauffører. Taksterne fastsættes i samarbejde med DSB og Metroselskabet.

Selve navnet Movia er sammensat af de latinske ord moveo (bevægelse, mobilitet) og via (vej, rute, distance, rejse).

Kilde: http://wikipedia.org januar 2023