Knauf A/S

International og miljøbevidst virksomhed

Knauf A/S er en dansk produktionsvirksomhed, som blev grundlagt tilbage i 1969 i Hobro. Vi er en stor familieejet virksomhed med hovedkontor i Iphofen. På verdensplan er vi omkring 35.000 medarbejdere, hvoraf de 200 er ansat i Danmark. Derudover har vi 250 fabrikker fordelt i 130 lande.

Vi er ledende leverandør af byggesystemer i Danmark og vi kan i dag levere mere end 75 % af komponenterne til et byggeri. Det vi gerne vil, både i dag og i fremtiden, er aktivt at præge den måde vi bygger og bor på.

Måden vi bygger på skal ses ved at vi gerne vil hjælpe håndværkere og entreprenører til at få et bedre arbejdsmiljø, blive mere effektive samt fjerne spild. Måden vi bor på er ved at højne livskvaliteten og forbedre indeklimaet i vores hjem. Derudover vil vi gerne drive den grønne agenda og sætte et bedre grønt aftryk på verden. Og hertil vil vi gerne have alles hjælp, for det starter med os.


Morten Ørnstrand Søborg
Adm. direktør, Knauf A/S

Knauf en arbejdsplads hvor vi står sammen. Vi har engagerede medarbejdere – hvad enten det er i administrationen eller i produktionen. Hos Knauf påskønnes endvidere sikker adfærd af både ledelse og kollegaer."

John Dalsgaard
Senior Technical Advisor

Hos Knauf er du en del af et større fællesskab, som strækker sig over afdelinger såvel som landegrænser. Du er med til at skabe resultater samtidig med, du får lov at udvikle dine egne kompetencer. Hér arbejder vi henimod samme mål, hvilket sikrer teamånd og engagement.”

Camilla Mikkelsen
Økonomiassistent

Knaufs fire værdier

Det som kendetegner os alle i den globale koncern er, at vi har fire grundlæggende værdier, som vi arbejder ud fra. De er alle en del af os.

Menschlichkeit

Vores kolleger, forretningspartnere og interessenter anses som en stor familie, hvor principper som integritet og medmenneskelighed tillægges stor værdi. Social ansvarlighed formes gennem retfærdig behandling af hinanden samt accept af hinandens forskelligheder. Sammen tager vi os af hinanden, samfundet og miljøet.

Iværksætterånd

Gennem iværksætterånd og villighed til at tage risici er vi vokset fra at være et lille familiefirma til en stor familieejet, global aktiv organisation. Vores succes er drevet af pionérånd, innovation og forandringer kombineret med pragmatisk og resultatorienteret tilgang.

Partnerskab

Vi bestræber os på at skabe et miljø med gensidig tillid, hvor vi tilskyndes til at tage individuel ansvar og tage beslutninger, fordi vi stoler på hinandens dømmekraft. Vi er ét team, som støtter hinanden og andre medlemmer af Knauf-fællesskabet.

Engagement

Vi er engageret i vores arbejde, kolleger og fællesskab. Stolthed og glæde over det vi udarbejder kommer naturligt. Vi går altid en ekstra meter for hinanden, opnår bæredygtige resultater og giver vores kunder de bedste løsninger.

Safety i Knauf A/S

Hos Knauf er vores medarbejderes sikkerhed en af vores største prioriteter. Vi har en kultur, hvor vi passer på hinanden, og hver dag skal vi hjælpe hinanden, så vi alle kommer sikkert hjem til vores venner og familie. Vi arbejder derfor løbende med at forbedre og sikre vores arbejdsmiljø, både i forhold til rutiner, men i særdeleshed i forhold til vores adfærd. Der er ikke noget, der er så vigtigt, at vi ikke kan stoppe op og tænke på sikkerheden.

Sikkerhed er vores førsteprioritet i alt hvad vi laver. På Knauf passer vi på hinanden, således vi er i stand til at leve op til vores sikkerhedsvision:

‘Vi kommer alle sikkert hjem fra arbejde hver dag’


Claus Bertelsen
Fabrikschef

Mere end 50 års brancheerfaring

Fabrikken i Hobro har eksisteret i mere end 50 år og mange millioner gipsplader er sidenhen blevet produceret. Som virksomhed er vi afhængig af vores medarbejdere - de er kernen til vores succes. For at fastholde denne succes, handler det i høj grad om at videreudvikle medarbejdernes kompetencer, hvorfor medarbejderudvikling spiller en central rolle.

For mit vedkommende startede det hele med et elevforløb tilbage i 2013. Efter min tid som indkøbselev blev jeg fastansat hos Knauf og arbejder i dag som indkøbsassistent, hvor jeg sideløbende har færdiggjort min uddannelse. Jeg synes Knauf er en god arbejdsplads. Her er højt til loftet. Der er god mulighed for at få indflydelse og der bliver lyttet til medarbejdernes mening uanset hvor man befinder sig i organisationen. Vi har en afslappet atmosfære, og vi er gode at til arbejde sammen på tværs.


Mette Dahl Nielsen
Indkøbsassistent

Bæredygtighed

I Knauf-koncernen er det essentielt at alle beslutninger er baseret på bæredygtige faktorer. Vi fremstiller i dag alle vores gipsplader overvejende af genbrugsmaterialer. Råvarerne vi anvender er både genbrugsgips fra gamle gipsplader samt industrigips, der er et biprodukt fra kraftvarmeværker.

Knauf har anvendt genbrugsgips siden 1990, og vi foretager løbende investeringer i vores anlæg for at optimere vores processer, således der i fremtiden kan anvendes endnu mere genbrugsgips. Genbrugsgips modtager vi via certificerede leverandører fra genbrugspladser, byggepladser og nedrivninger i hele landet. I processen foretager vi kvalitetskontrol og slutbehandling, inden genbrugsgipsen igen anvendes i nye gipsplader."


Henrik Gaardbo Nielsen
Produktionschef

Vision & Mission