Røde Kors Asylafdeling

Evaluering

Positiv kommentar

It is one of the best places if one wants to work with marginal people, people in need.

Negativ kommentar

Sometimes there are limits if you have a specific role and want to help people more.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget meningsfuldt arbejde, hvor man oplever at gøre en forskel. Der er mange uforudsete opgaver og en høj grad af variation. Det kollegiale samarbejde er meget unikt.

Negativ kommentar

Gode kursusmuligheder, særligt hvis man sørger for at holde sig tæt på ledelsen. Der er en del nepotisme, hvor det opleves, at der er meget langt fra ledelse til medarbejder. Rod i regnskaber, manglende anerkendelse og ALTID problemer med løn og kontrakter.

Evaluering

Positiv kommentar

Muligheder for at lære at navigere i et komplekst system, samtidig som man arbejder direkte i miljøet hvor man kan skabe betydning for sårbare mennesker.

Negativ kommentar

Organisationen formår at gøre forudsigelige konjunkturer uforudsigelige, og forplumre beslutningsprocesser ift prioritering af økonomi og ressourcer. Splittet organisatorisk selvforståelse mellem den humanitære forening og den statssubsidierede asylafdeling. Ingen meritokrati i udvælgelse af ledelse eller konsulenter, og stor vilkårlighed i ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

God arbejdsplads men man mærker også tydeligt det er en NGO virksomhed.

Negativ kommentar

Det er for mange høvdinge - altså chefer og gruppeledere/koordinatorer. Ofte usikkerhed omkring ansættelsesforholdene - da rigtig mange medarbejdere er kontraktansatte.

Evaluering

Positiv kommentar

Man møder mange mennesker og kulturer fra hele verdenen.

Negativ kommentar

Røde kors asyl er en front for en statslig arbejdsplads kamufleret som en ngo. og grunden til det er primært at detet giver plads til at man kan gå på kompromis med overenskomster og asylansøgernes rettigheder.

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsgivende arbejde, hvor man kommer tæt på andre mennesker og kan gøre en reel forskel. Stor frihed i opgaveløsningen.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse påvirker de ansattes hverdag. Dette tages ikke seriøst. Manglende anerkendelse. Det gode sammenhold er i opløsning.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegerne, arbejdsopgaverne, lønnen

Negativ kommentar

Arbejdsmiljøet er uacceptabelt, arbejdsbyrden for stor, mangel på arbejdskraft, ustruktureret/kaotisk dagligdag

Evaluering

Positiv kommentar

Job med mening, mulighed for indflydelse på arbejdsopgaver - alt efter leder. Spændende arbejde

Negativ kommentar

Generelt dårlig ledelse og ikke sammenhæng mellem arbejdsfunktion/løn og ansættelsesvilkår. Meget sygemelding pga stress og ingen ledelsesmæssig motivation for at styrke det faglige.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kolleger - super sammenhold. En del ildsjæle, der virkelig arbejder helhjertet for asylansøgerne. Meget spændende og afvekslende arbejde. Arbejdet med asylansøgere er utroligt givende. Mødet med disse fantastiske mennesker er dybt berigende.

Negativ kommentar

Ledelsen består mestendels af personer, der har fokus på egen lederkarriere og ledernetværket. Asylområdet er belastet af økonomiske stramninger på området, hvilket medfører mange prikkerunder, som kaldes "tilpasningsruner". I personalegruppen er det almindelig kendt, at man skal holde lav profil, ikke være kritisk og sørge for at holde sig gode venner med magtfulde personer, hvis man vil undgå at blive opsagt til næste tilpasningsrunde. Arbejdet med traumatiserede asylansøgere kan være særdeles belastende. Da fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø er ikke-eksisterende, er der meget sygdom i personalegruppen og en del langtidssygemeldinger.

Evaluering

Positiv kommentar

Helt overordnet er det en god organisation, hvis du gerne vil ind i NGO verdenen og arbejde med immigranter/flygtninge. Hvis man gerne vil ud i verdenen og lave flygtningearbejde med moderorganisationen Røde Kors, kan Asylafdelingen være en gateway.

Negativ kommentar

Dansk Røde Kors Asylafdelings økonomi har kæmpe udsving i deres økonomi alt efter hvor mange asylansøgere der er i systemet i Danmark. Der er hyppige massefyringsrunder og med mindre du har gode relationer til lederne i chefgruppen er du aldrig sikker i din ansættelse uanset om du er "fastansat" eller på midlertidig kontrakt. Ledelsen forekommer irrationel, uforudsigelig og arbejdsmiljøet imellem ledelse og medarbejdere og imellem de forskellige afdelinger er helt i bund. Der er ingen kantine, så vi sidder og spiser vores madpakker på kontoret eller i et lille uventileret aflagt mødelokale. Det kan helt klart ikke anbefales at søge job i denne organsiation hvis du går efter en adminstrativ stilling.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger og spændende arbejde

Negativ kommentar

De tager sig ikke godt af deres medarbejdere, dårlig ledelse, mangel på opbakning og støtte

Evaluering

Positiv kommentar

jobbet er fantastisk, mulighed for af møde en masse mennesker fra hele verden samt kulture

Negativ kommentar

Man skal kunne holde til en del og ikke mindst være forberdt på at der ikke er nogle skulder klap, laver man noget ud over normen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode engagerede kollegaer

Negativ kommentar