Røde Kors Asylafdeling

Dansk Røde Kors er en humanitær organisation, der består af 220 lokalafdelinger i Danmark med hver sin bestyrelse. Dansk Røde Kors driver asylcentre i Danmark og har ansvaret for personer der søger om asyl i Danmark.

Moderorganisationen Røde Kors var aktiv i Danmark under 2. Slesvigske Krig i 1864, hvilket var den første krig overhovedet organisationen deltog i. Dansk Røde Kors' virke går tilbage til oprettelsen af Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold, der blev etableret 26. april 1876. Grundlaget for de første lokalafdelinger og det landsdækkende netværk af frivillige blev lagt i 1917. Dansk Røde Kors består i dag af flere end 25.000 frivillige.

Udover arbejdet med asylcentrene udfører Dansk Røde Kors' mange frivillige også jobs som besøgsvenner, samaritter og giver førstehjælpskurser. Det er også frivillige der ringer dørklokker under landsindsamlinger.

 

Kilde: wikipedia.org, 10-12-2015.