KMD A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Flinke kollegaer og rare mennesker i de nederste lag af virksomheden. God kantine, og gode parkeringsforhold.

Negativ kommentar

Fokus ligger på hypede trends, som miljø og ligestilling, frem for udvikling af forretningen. Utilstrækkelig fokus på kunderne, og kundernes fremtidige behov. Reaktiv styring af virksomheden, og manglende evne/vilje til at investere i fremtiden. Ekstrem topstyring, kombineret med utidsvarende ledelsesform. Ledelsen vil helst undgå at kommunikere direkte med medarbejderne. Overdreven og nærmest perfid tilgang til tidsregistrering. Det opleves lidt som om, at virksomheden er gået i stå i 80/90’erne.

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlig mangfoldig kultur - og ekstrem stor professionalisme.

Negativ kommentar

Begrænsede karrieremuligheder

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk god kollegakultur og man er rigtig god til at hjælpe hinanden. Bedste kantine ever :-)

Negativ kommentar

Alt er ved at blive sendt til Polen - Stillinger forsvinder i DK og men i Polen bliver mange af stillingerne oprettet efterfølgende. Ledelsen giver lidt for lidt lyd fra sig ned i de forskellige lag igennem organisationen.

Evaluering

Positiv kommentar

Nothing anymore.

Negativ kommentar

From almost 3500 employees to 1800 in just a few years speaks it'sown language. Jobs are shipped to Poland, India and other foreign countries at a speed unheard of. No wonder the CEO finds it "irrelevant" to talk about since it displays the real weaknesses of this company; it has lost it's identity in a market, where only money talks, and CSR activity is based solely on what is profitable. Perks, decent salaries, a tolerable work environment, good leadership are all virtues of the past and something you'll have to look for somewhere else.

Evaluering

Positiv kommentar

gode kollegaer

Negativ kommentar

rigtig dårlig ledelse - værst for mellemledere

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige kollegaer både i egen og i andre afdelinger. Inspirerende arbejdsforhold - fine tiltag, måske en anelse for "med på beatet" engang imellem. Frihed under ansvar!

Negativ kommentar

Forfærdelig dårlig gennemsigtighed hvad angår ledelsesmæssige beslutninger. Dårlige ledere (oftest).

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Man fyrer ældre medarbejder, og medarbejdere der næste har været der hele karrieren, de bliver erstattet af yngre. I forbindelse med Covid-19 er der blevet fyret rigtigt mange, det virker ikke til, man har været interesseret i at benytte en mere solidarisk tilgang, som f.eks. at alle går ned i løn. En stor virksomhed som KMD bør være mere bevidst om deres samfundsansvar.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Dårlige lønforhold, hvor man gennem flere år ikke engang bliver kompenseret for inflasionen, selvom man i forvejen ligger på løntal 80%. Lønforhandling 2020 er administrativt aflyst fordi stort millionoverskud ikke var stor nok.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange gode kollegaer der kæmper for at gøre en forskel. Også selvom kulturen stadigt er meget præget af monopol. Man vil i princippet gerne forbedre men det er svært at trænge igennem.

Negativ kommentar

Kulturen er i den grad dræbende for KMD, der er alt for meget gammeldags tænkning, og nye initiativer, dræbes effektivt. KMD har et helt konkret image problem hvor man ikke kan tiltrække og fastholde de innovative medarbejdere, hvilket forstærker den gamle kultur. På medarbejderfronten, er der en mistroisk holding fra top ledelsen og fra HR, hvor man man i den grad mangler pragmatisme. Jeg vil ikke anbefale denne virksomhed hvis man er innovativ og nytænkende. Så bliver man kvalt.

Evaluering

Positiv kommentar

Struktureret vidensopbygning er høj prioriteret, Positive engagerede medarbejdere. Rolig hverdag med spænende opgaver, god balance mellem familieliv og arbejdsliv.

Negativ kommentar

Administrative og finansielle færdigheder, jeg tror dette er et område som rigtig mange ledere syntes er tidskrævene og ikke altid lige nemt. Medarbejder-udvikling på kompetencer og kvalifikationer er muligvis et underområde som kunne tænkes at være tidskrævene.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer som er villig til at hjælpe hvor de kan. God kantine. NEC overtalelse giver håb for innovation

Negativ kommentar

Oplæring af nye er en joke, de lærer intet af de praktiske ting de skal bruge. Dette betyder utrolig meget frustration og forvirring. De har en holdning at "learning by doing" problemet er bare de ikke holder hånden under dig. Laver du fejl, og det kommer du til med den attitude, så der ikke noget hjælp eller forståelse at hente.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde imellem kollegaerne på gulvet. Fællesskab

Negativ kommentar

Usynlig ledelse Manglende overblik Skidt arbejdsklima Ingen tryghed i ansættelsen Se det som et midlertidigt sted at arbejde - det er ikke sted man når pensionsalderen.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtige dygtige og søde kollegaer.

Negativ kommentar

For lidt fokus på udvikling af medarbejdere og for meget fokus på at holde forretningen kørende/i drift.

Evaluering

Positiv kommentar

Hvis man blot vil have en løn og vil gemme sig så er det stedet at gemme sig

Negativ kommentar

ringe ledelse, ringe medarbejdertilfredshed, kvæler al initiativ...ikke et sted for en entrepeneur og forretningsudvikler

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

KMD's Employer Branding (EB) handler i høj grad om diversitet og at få flere kvinder ind i virksomheden (kvinder og IT). Kulturen og ledelsesformen (stadig gammeldags) gør det dog svært at være kvinde og få lov til samtidigt at være mor/ være gravid/ være på barsel. Dét, som KMD brander sig med stemmer ikke overens med, hvad der reelt foregår. Det er svært at skifte spor rent karrieremæssigt, da virksomheden fungerer meget siloopdelt og det er svært at flytte rundt på folk internt mellem afdelinger og fagområder.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt arbejdsmiljø med masse af ansatte, der har overskud til at sætte sig ud over de problemer man slås med på mange arbejdspladser.

Negativ kommentar

KMD er ejet af en suspekt kapitalfond og det handler om 3 ting overskud, overskud og overskud, hvilket bliver på bekostning af medarbejderne og en kynisk personalepolitik, der ser godt ud på papiret, men kan blive en personlig skæbne for mange medarbejdere i form af stress og fyringer.

Evaluering

Positiv kommentar

KMD stræber efter at tilpasse sig den stadig mere krævende rolle som professionel drifts- og udviklingslevdrandør. Det kan man som medarbejder deltage i.

Negativ kommentar

Efter flere kapitalfondes overtagelse og stadig tiltagende fokus på optimeringer og frasalg og tilkøb fremstår KMD som en ikke så attraktiv virksomhed at arbejde i.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er et godt sammenhold blandt de menige medarbejdere. Der bliver arrangeret nogle spændende events, som kommer alle medarbejdere til gode.

Negativ kommentar

Ledelsen arbejder efter skjult agenda. Der mangler klarhed om retning. Kritik bliver ikke taget vel imod. De menige medarbejdere bliver flyttet af og på projekter som om, de var ludo brikker. Medarbejdervilkår er blevet gradvist forringet over de seneste 5 år.

Evaluering

Positiv kommentar

det kollegiale samarbejde

Negativ kommentar

Dårlig l ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mange flinke mennesker på KMD, så chnancen for at få gode kollegaer i det nære er stor.

Negativ kommentar

Der tænkes kun på optimeringer gennem besparelser, outsourcing og nedskærringer. Der er ingen udvikling og innovation. Alt udvikling foregår gennem opkøb af andre virksomheder, og de eksisterende forretningsområder sultes langsomt og kommer længere og længere bagefter konkurrenternes. Gennem en årerække er der årligt blevet præsenteret forringelser i medarbejderforholdene. En periode sparrede de også skraldespandende væk :D Fokus er meget på at tiltrække unge medarbejdere med kort erfarring. Man har ingen interesse i folk over 40 og de lønninger de skal have. Så meget for "IT med indsigt" (KMDs slogan).

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mulighed for træning på jobbet, der er sundhedsordning, mulighed for at købe mad med hjem, frokost ordning, frugt og spartansk morgenmad.

Negativ kommentar

En del arbejdsopgaver bliver flyttet til Polen, de har lige opsagt tryghedsaftale, i stedet for at finde job andre steder i organisationen fyrer man bare, så den generelle stemning er ikke god.

Evaluering

Positiv kommentar

Samarbejdet mellem kollegaer er godt. Det er kollegaerne der gjorde det sjovt at gå på arbejde.

Negativ kommentar

Desværre en stor dansk virksomhed som er i nedgang set som medarbejder. På de 10+ år jeg har været ansat er det gået ned af bakke. Det er især efter virksomheden blev overtaget er en amerikansk kapitalfond. Stillinger er nedlagt i DK og flyttet til udlandet. Det syntes jeg er meget ærgerligt, især når der er tale om en dansk virksomhed som varetager vigtige komponenter af danmarks infrastruktur.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige og engagerede kolleger. Spændende projekter Frihed under ansvar

Negativ kommentar

Lidt for mange organisationsændringer/omstruktureringer Chefer/afdelingsledere af meget forskellig "kvalitet" Plads til forbedring mht. processer og arbejdsgange

Evaluering

Positiv kommentar

God kantine.

Negativ kommentar

Stadig for meget kommunalt tankegang.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange fagligt stærke kompetencer i virksomheden, man kan trække på og gode produkter

Negativ kommentar

Personalegoder er stort set afskaffet og lønnen er ikke i den høje ende

Evaluering

Positiv kommentar

De udbetaler løn til tiden

Negativ kommentar

Uklar ledelsesstruktur - inkompetente mellemledere - silo opdelt - utryg arbejdsplads - voldsomt gammeldags virkeligheds opfattelse.-administrativt kaos. Man kan tage virksomheden ud af kommunen, men ikke kommunen ud af virksomheden.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor du får fri mulighed for at udvikle dig og hvis du har kompetencerne, så er der frit på hylderne i forhold til, hvad man ønsker at arbejde med.

Negativ kommentar

Der kunne være en bedre bonus kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Rare kolleger og lyst til at hjælpe hinanden når tiden tillader det. Søde kunder som vi har et konstruktivt samarbejde med for at få styr på deresanvendelse og bedts mulig udnyttelse af produkterne. Topledelsen er ikke bærer af en kultur og nærmeste leder skifter ca hver 3 måned og har ikke en chance for at gøre det.

Negativ kommentar

Meget uklar ledelsesstruktur. Topledelsen kender intet til kunder, produkter eller medarbejdere. Det understøtter ikke en produktudvikling der tilgodeser kundernes behov eller at medarbejderne vedbliver at være stolte af at gå på arbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

KMD er en virksomhed fuld af muligheder

Negativ kommentar

KMD er belastet af dårlig ledelse gennem de seneste år, hvor fokus har været på det isolerede mål, frem for den fælles indsats.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og gode arbejdsfacilitetter

Negativ kommentar

Held for at få lønstigning maks 1% for de sidste mange år, Meget bureaukrati. Held for at få lov til at styrke ens kvalifikationer. Firmaet går efter det sidste kr.. uden hensyntagen til noget eller nogen

Evaluering

Positiv kommentar

Det er en utrolig lækker arbejdsplads med gode kolleger og ekstraordinære gode muligheder for faglig udvikling.

Negativ kommentar

Der kan være meget bureaukrati

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kollegaer og gode uddannelsesmuligheder

Negativ kommentar