Daka Denmark A/S

Vi ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling af vores planet, og vi ønsker derfor at være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende genanvendelse af organiske biprodukter fra de nordiske landes landbrug og fødevareindustri.

Daka er en del af den internationale markedsførende SARIA koncern og producerer kvalitetsingredienser til fødevarer, dyrefoder, akvakultur, industriel anvendelse, energisektoren og landbrugssektoren. Daka udbyder endvidere en lang række serviceydelser til landbrugssektoren og fødevareindustrien. Daka er en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder, og vores råvarebase består primært af animalske biprodukter og organiske restprodukter.