Daka Denmark A/S

VISION OG MISSION

Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling.

Jeg arbejder blandt andet med leverandørstrategier, leverandørkontrakter og CAPEX-projekter. Vi arbejder på tværs af organisationen og har meget samarbejde med vores forskellige lokationer. Der er stor alsidighed og ansvar i arbejdet, og det giver mig energi og gør arbejdet interessant og spændende. Vi har en dejlig uformel tone i afdelingen, hvor alvor blandes godt med humor. Vi bruger hinanden til sparring, og det giver en rigtig god dynamik og et godt sammenhold.

Helle Category Manager, Strategisk Indkøb

GENANVENDELSE AF RESSOURCER

Hos Daka tror vi på en bæredygtig fremtid. Vi genanvender animalske og organiske biprodukter fra landbrug- og fødevaresektorerne, højest muligt i affaldshierarkiet, til nye bæredygtige produkter, der fortrænger meget mere CO2, end vi bruger på at lave dem.

Daka Denmark A/S er en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder med fire forretningsområder: Daka SARVAL A/S, Daka SecAnim A/S, Daka ecoMotion A/Sog Daka ReFood A/S. I Sverige ligger vores datterselskab Konvex.

Vi er en del af den internationale markedsførende SARIA koncern og producerer en række bæredygtige kvalitetsprodukter såsom biogas, 2. generations biodiesel, proteiningredienser til dyrefoder og forskellige gødningsprodukter.

Vidste du, at Daka ReFood A/S recirkulerer madaffald til gødning, nok til at dyrke 28 kg millioner gulerødder om året?

SAMARBEJDE OG VIDENSDELING

Det er Dakas mål at være vores kunders foretrukne samarbejdspartner. For at vi til enhver tid kan opfylde dette mål, har vi brug for dygtige medarbejdere med de rette kompetencer og kvalifikationer.

Vi tror derfor på, at medarbejdere, der deler viden, sparrer med hinanden og udviser interesse for kolleger, skaber de bedste forudsætninger for et stærkt samarbejde kolleger imellem.

Vi tror også på, at medarbejdere, der får mulighed for at tage initiativ og bringe gode idéer og input i spil, i højere grad, bidrager til forretningens udvikling.

Vi lever efter devisen om at holde fokus på det, vi har indflydelse på og kan gøre noget ved og dét, der flytter vores forretning mest. Vi skal i den sammenhæng kende vores kunders behov og agere innovative, så vi hele tiden er konkurrencedygtige.

Og så skal holde hinanden op på, at vi leverer rette kvalitet til rette tid og hele tiden forsøge at udvikle forretningen.

NÅR DU STARTER NYT JOB VED DAKA

For at sikre at nye medarbejdere får en god start i jobbet og hurtigt kommer til at føle sig som en del af virksomheden, lægger vi en detaljeret plan for den første tid i ansættelsen. Dette indebærer bl.a., at vi udarbejder et onboardingprogram, der sikrer, at nye medarbejdere får den nødvendige træning og oplæring i kommende opgaver. Vi anvender både sidemandsoplæring og afholder interne kurser om f.eks. hygiejne- og kvalitetskrav.

For mig betyder det at arbejde ved Daka en hverdag med fleksibilitet og masser af frihed til at udforske og løse de faglige udfordringer, som mit job giver mig. Kulturen er åben og imødekommende, så det er nemt at søge input til sit arbejde fra alle dele af virksomheden.

Pernille ERP Consultant

Værd at vide: Vi afholder introdage for alle nye medarbejdere ca. tre gange om året og giver på den måde nye kolleger fra forskellige lokationer mulighed for lære hinanden at kende. Det giver en bred forståelse og et tæt sammenhold på tværs af lokationer og forretningsområder.

EFTERUDDANNELSE

Hos Daka lægger vi stor vægt på at give vores medarbejdere mulighed for at få efteruddannelse og kompetenceudvikling. Vi evaluerer løbende behovet for uddannelse og tager bl.a. dette emne op til de årlige medarbejderudviklingssamtaler.

ARBEJDSGLÆDE

Hos Daka ønsker vi at fremme en god virksomhedskultur med glade medarbejdere. Vi tager derfor, udover den daglige dialog, temperaturen på trivslen blandt medarbejderne med en årlig medarbejderundersøgelse, som vi kalder Daka barometer.

Den afdækker arbejdsglæde på en række udvalgte punkter, og den bliver hvert andet år suppleret med en psykisk arbejdspladsvurdering. Ud fra hvad undersøgelsen viser, igangsætter vi forskellige initiativer, da vi tror på, at glade tilfredse medarbejdere performer bedre.