HOFOR

Gem
HOFOR
Projektleder til kildepladsprojekter

HOFOR, København

Vil du bidrage til at sikre rent drikkevand sammen med dygtige kolleger i Danmarks største vandforsyning?

HOFOR

HOFOR gennemfører i disse år en omfattende modernisering af kildepladser, ledningsnet og vandværker med vandbehandling til blødgøring af vandet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Planlægge og lede renovering af kildepladser
 • Have ansvaret for styring, fremdrift og rapportering af projekterne
 • Udarbejde beslutningsgrundlag med overslag over tid, økonomi, risici mm. for projekterne
HOFOR
Gem
HOFOR
Presserådgiver til kommunikationsafdeling

HOFOR, København

Tænder du på den grønne dagsorden, og vil du være med til at fortælle HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer?

HOFOR

Som vores nye presserådgiver skal du håndtere pressehenvendelser og rådgive vores ledere, teknikere og driftspersonale om dialogen med journalisterne. Du vil blive en del af den entusiastiske presseindsats og være med til at finde og pitche de gode historier i vores arbejde med at forsyne og beskytte hovedstadsområdet.

Du vil få et afvekslende og spændende job med mulighed for at skabe synlige resultater i en grøn og udviklende virksomhed. Du vil blive en del af vores pressegruppe og komme til at arbejde tæt sammen med både pressechef Christina Otzen og kommunikationschef Anders Kappel, der er din personaleleder.

HOFOR
Gem
HOFOR
Sektionsleder til Målerteknik

HOFOR, København

Vi søger en dygtig, delegerende og erfaren leder til vores udekørende teknikere med ansvar for etablering af fjernaflæste målere og driften af disse.

Du bliver en del af afdelingen for Byudvikling & Rådgivning, hvor vi arbejder med at give vores kunder en professionel og positiv oplevelse, når de skal bygge nyt, tilsluttes vores forsyning og når de forbruger vores produkter.

HOFOR

Som leder kommer du til at have ansvar for den daglige drift og udvikling af sektionen i samarbejde med tre fagkoordinatorer og sektionslederen for de medarbejdere, der varetager opgaven med booking af teknikerbesøg. Du vil løbende også få samarbejdsrelationer på tværs af HOFORs organisation herunder resten af kundeområdet.

HOFOR
Gem
HOFOR
Smedelærling

HOFOR, København

Vil du beskæftige dig med reparation og vedligehold på et stort kraftvarmeværk? Vi søger lige nu en elev med opstart den 1. september 2022.

Som vores nye smedelærling på Amagerværket kommer du til at arbejde med reparation og vedligeholdelsesopgaver, såvel forebyggende som afhjælpende på større mekaniske anlæg, herunder transportbånd, kraner, knusemaskiner, motorer, kedler, gearkasser mv. Du vil også få opgaver på VVS- og hydraulikområdet, ventiler og pumper, hvor får du indsigt i mange tekniske områder, der findes på et kraftværk.

HOFOR

Du bliver en del af HOFORs eksisterende elev- og lærlingenetværk, hvor I mødes til elev- og lærlingefrokoster og temadage med fagligt og socialt indhold. Ud over det fællesskab, du får i din afdeling, vil du derfor også få et fællesskab med HOFORs andre elever og lærlinge.

HOFOR
Gem
HOFOR
Laborant til Amagerværket

HOFOR, København

Vil du være med til at gennemføre laboratorieopgaver i Danmarks største forsyningsvirksomhed?

Du vil få et alsidigt og spændende job, hvor to dage sjældent er ens.

HOFOR

Som vores nye laborant bliver du en del af teamet Support på Amagerværket, hvor du får 14 dygtige kolleger. Sammen med tre andre laboranter vil du få et spændende og udviklende job på et kraftvarmeværk i hastig udvikling. I teamet har vi fokus på samarbejde og hjælpsomhed, og der lægges vægt på gode relationer i eget team og i forhold til HOFORs øvrige afdelinger.

Du vil varetage en række opgaver, som varierer fra rutinemæssige driftsopgaver på vores anlæg, som f.eks. skift af PH-målere, ionbyttere og skift af kemikalier på vores online målere, til undersøgelser på vores almindelige laboratorium, hvor du vil indgå i arbejdet med f.eks. brændsels-, vand- og mineralproduktsanalyser.

HOFOR
Gem
HOFOR
Ledningsinspektører til Vand Distribution

HOFOR, Rødovre

Vil du være med til at sikre bæredygtig vandforsyning i Hovedstadsområdet?

HOFOR

Som vores nye ledningsinspektør skal du løse opgaver i relation til både kunder, borgere, entreprenører samt afdelinger og sektioner internt i HOFOR. Du kommer til at være en aktiv deltager i de mange arbejdsopgaver, som figurerer i HOFOR på tværs af alle afdelinger i koncernen.

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • Eftersøge lækager på ledningsnettet og anvise lækagested for entreprenøren
 • Føre tilsyn ved entreprenørens reparation af lækage og øvrige arbejder på ledningsnettet
 • Deltage i vagten – for nuværende hver 8. dag
HOFOR
Gem
HOFOR
Kommunikationsrådgiver til HOFORs store projekter

HOFOR, København

Kan du påtage dig ansvaret for kommunikationen af nogle af HOFORs store anlægsprojekter og understøtte vores vision om at skabe bæredygtige byer?

HOFOR

Vi søger lige nu efter en ny kollega, som er dygtig til ekstern kommunikation, og som kan påtage sig ansvaret for formidlingen af vores store anlægsprojekter. Hvis du har motivationen, erfaringen og kreativiteten til at rådgive og udvikle, lave kommunikationsplaner og selv løbende realisere planerne til tiden, så er det måske dig, vi leder efter.

Som kommunikationsrådgiver får du mulighed for at arbejde med hele kommunikationsviften inden for borgerkommunikation, events, dialogmøder, SoMe, digitale løsninger, skilte, nyhedsbreve, intranetartikler, presseomtale, flyers og så videre i samarbejde med kollegerne i afdelingen, i resten af HOFOR og med eksterne interessenter.

HOFOR
Gem
HOFOR
Forretningskoordinator til Design & Dokumentation

HOFOR, København

Har du forståelse for forretningsbehov, data og gode formuleringsevner?

Som vores nye forretningskoordinator i Design & Dokumentation bliver du en del af en sektion, hvor vi har ansvaret for, at HOFORs projekter bliver dokumenteret i rette kvalitet. Vi har ansvaret for, at HOFORs ledningsdata er registreret og vedligeholdt på alle vores forsyningsområder.

HOFOR

Ved hjælp af vores GIS-systemer har vi overblik over HOFORs omfattende ledningsnet, og vi medvirker til at sikre vores rettigheder som ledningsejere. Vi samarbejder med projektledere, planlæggere og driftsfolk, og det er vores opgave at stille ledningsoplysninger til rådighed for vores eksterne samarbejdspartnere.

HOFOR
Gem
HOFOR
Teamleder til vedligehold af el-anlæg på Amagerværket

HOFOR, København

Kan du skabe god trivsel, overblik og samtidig effektivisere processer og arbejdsgange?

Dit ansvar bliver at omsætte teamets mål til operative handlinger og skabe overblik samt balance imellem opgaver, ressourcer og kompetencer, samtidig med at du sammen med teamet udvikler processer og arbejdsgange og skaber klare rammer for teamet og samarbejdet med øvrige teams på værket.

HOFOR

Dine primære opgaver bliver at:

 • Sikre god trivsel og et godt arbejdsmiljø i teamet
 • Sikre overblik og balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer
 • Sikre gode rammer for teamet via udvikling af processer og arbejdsgange
HOFOR
Gem
HOFOR
Driftsassistent til Grøn Drift (barselsvikariat)

HOFOR, Lejre

Vil du være med til at udvikle naturen og biodiversiteten på HOFORs kildepladser og få indflydelse på den daglige drift?

HOFOR

Vores driftsassistent skal på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar, der kan bidrage med at tilrettelægge driften på vores spændende og naturskønne kildepladser.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Opdatering og fortsat udvikling af driftsplaner samt udvikling af driftskort og registreringer i GIS
 • Kontakt til interne og eksterne entreprenører, myndigheder, naboer mv.
 • Opfølgning på driftsopgaver
 • Opfølgning på vilkår og arbejdskort
HOFOR