Økonomistyrelsen

Sammen gør vi en forskel

Hver dag går vi på arbejde med et mål om at gøre en forskel for vores kollegaer i de statslige institutioner og for borgerne i Danmark. Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer, der hjælper de statslige og selvejende institutionerne med sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til deres kerneopgaver.

Vi går op i at skabe arbejdsglæde og udvikle kompetencer og potentialet i vores medarbejdere, fordi vi mener, at det er grundstenen for at lykkes med vores kerneopgaver.

Økonomistyrelsen

Vi bidrager med viden, systemer og værktøjer

Økonomistyrelsen bidrager med viden, systemer og værktøjer til de statslige arbejdspladser, så ledere og medarbejdere har de rigtige rammer til at yde den bedste service for borgere, brugere og virksomheder.

Vi hjælper institutionerne med at sikre en enkel og værdiskabende styring, så man kan sætte en klar retning, mindske bureaukrati og opnå mere tid til kerneopgaverne. Vi leverer også gennemtænkte it-systemer inden for økonomi og HR, der forenkler arbejdsgangene i institutionerne og giver lederne adgang til bedre data om deres institutioner.

Høj faglighed og inddragelse

I Økonomistyrelsen tager vi ansvar for, at styringen i de offentlige institutioner hele tiden udvikler sig og forbedres. Vi lægger vægt på høj faglighed, ordentlighed og leverancesikkerhed, når vi etablerer løsninger. Og vi insisterer på, at vores løsninger skaber en reel effekt hos vores brugere – først da er de en succes. For at kunne løse opgaverne inddrager vi og lytter til vores kunder og samarbejdspartnere.

Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen

Mød vores medarbejdere

Sadhia
Specialkonsulent i Team Statens Tid:

"I Økonomistyrelsen systemudvikler vi nogle af de store systemer i staten, som blandt meget andet hjælper institutionerne med personaledata, kompetenceudvikling, lønudbetaling og tidsregistreing, som er et system, jeg er med til at arbejde på. Hos os er der gode muligheder for at sætte sine kompetencer i spil i et fagligt fællesskab med mange dygtige kollegaer."

Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen

Christian
Projektleder i Center for Modernisering og Analyse:

"Gennem mit arbejde i Økonomistyrelsen kommer jeg med ind i maskinrummet mellem styrelser og departementer gennem analyser, rådgivning og udarbejdelse af beslutningsoplæg. Udover spændende opgaver, så har vi et højt fagligt ambitionsniveau, solidt samarbejde med dygtige kollegaer og ikke mindst en stærk udviklings- og feedbackkultur".

Hvorfor arbejde i Økonomistyrelsen?

En kultur for daglig udvikling

Kompetenceudviklingen er med til at sikre, at Økonomistyrelsen til enhver tid har medarbejdere med de kompetencer, der skal til for at løse nuværende og kommende opgaver i styrelsen.

Vi prioriterer medarbejderudvikling højt hos Økonomistyrelsen, bl.a. fordi vi mener, at det er en af grundstenene til at sikre en sammenhæng mellem ressourcer, opgaver og arbejdsglæde.

Økonomistyrelsen tilbyder en lang række faglige kurser, der sikrer at alle medarbejdere mestrer relevante værktøjer, og derudover har mulighed for altid at tillære sig nye. Dog mener vi, at kompetencer først og fremmest udvikles i jobbet og i den daglige dialog mellem medarbejdere og ledere.