Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen – hele statens styrelse

I Økonomistyrelsen har vi hele staten som arbejdsplads. Vi udvikler og driver fælles løsninger, som skal understøtte sikker og effektiv drift. På den måde hjælper vi vores kollegaer i de statslige og selvejende organisationer med at skabe mest mulig værdi med deres kerneopgaver. Vores opgaver omfatter digitale, analytiske og rådgivende fællesstatslige løsninger, fastsættelse af regler for økonomiforvaltning, og vi bidrager med viden og løsninger, der både fremmer effektiv drift og bidrager til den grønne omstilling. Vi sætter samtidig en ære i at gøre det i fællesskab og i tæt dialog med vores kollegaer på tværs af staten.

På den måde er Økonomistyrelsen ”hele statens styrelse”. Og derfor spænder vores opgaver bredt, og de udvikler sig løbende i takt med behovene hos vores kollegaer i resten af staten.

Økonomistyrelsens fire kerneopgaver

  • Rådgivning og kompetenceudvikling
  • Digitale løsninger
  • Styring og effektivisering
  • Understøttelse og udvikling af Finansministeriets koncern

Vidste du, at:

  • Økonomistyrelsen er en it-arbejdsplads, der driver og udvikler en række centrale digitale løsninger i staten
  • Økonomistyrelsen er en juridisk arbejdsplads, som bl.a. rådgiver om indkøb, udbud og kontrakter på tværs af staten
  • Økonomistyrelsen er en arbejdsplads for dygtige generalister, der gennem dybdegående analyser bidrager til bedre ressourceanvendelse og grøn omstilling i de statslige institutioner

Mød vores medarbejdere

”Effektiv boldfordeling og analytiske hovedbrud er nogle af nøgleordene i mit arbejde som projektleder i Økonomistyrelsen. Jeg har en dynamisk hverdag i feltet mellem vores eget team og projektets interessenter, når vi sammen laver analyser og beslutningsoplæg til brug for styrelser og departementer. Vores projekter er som regel udfordrende – men altid lærerige og sjove undervejs.”
Sara Poulsgaard, Projektleder i Center for Modernisering og Analyse

”Som it-specialist i Økonomistyrelsen, er der gode muligheder for at sætte sine kompetencer i spil, når man indgår i bredde faglige fællesskaber på tværs af styrelsen og staten. Vi laver enorme systemer, der er utrolig spændende at arbejde sammen om, når vores mange forskellige fagligheder og ekspertiser skal løse et problem. Hos os er der gode muligheder for at præge sin udvikling – både af sig selv og de tekniske komponenter.”
Rasmus Winther Engelbrecht, it-specialist i Økonomisystemer

”Som jurist i Økonomistyrelsen og som central rådgiver internt i staten beskæftiger vi os med mange forskelligartede og komplekse juridiske problemstillinger, hvor vi sætter vores faglighed i spil, når vi løser opgaverne bedste muligt. Samtidig er der en løbende samtale med vores chefer om dem retning, vi gerne vil udvikle os i, som vi løbende følger op på. Sammen med de øvrige kollegaer er der altid et stort fokus på at hjælpe hinanden til at blive dygtigere og have det sjovt, hvilket også bidrager til et stærkt fagligt og åbent fællesskab.”
Adam Silkeborg Hutters, Jurist i Jura & Rådgivning

En kultur for daglig udvikling

Kompetenceudviklingen er med til at sikre, at Økonomistyrelsen til enhver tid har medarbejdere med de kompetencer, der skal til for at løse nuværende og kommende opgaver i styrelsen.

Vi prioriterer medarbejderudvikling højt hos Økonomistyrelsen, bl.a. fordi vi mener, at det er en af grundstenene til at sikre en sammenhæng mellem ressourcer, opgaver og arbejdsglæde.

Økonomistyrelsen tilbyder en lang række faglige kurser, der sikrer at alle medarbejdere mestrer relevante værktøjer, og derudover har mulighed for altid at tillære sig nye. Dog mener vi, at kompetencer først og fremmest udvikles i jobbet og i den daglige dialog mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere om job og karriere her

Læs mere om Økonomistyrelsen her