Struer Fri Fag- og Højskole S/I

Struer Fri Fag- og Højskole er en kombinationsskole.
Skolerne har hvert deres fokusområde, men deler mange grundlæggendeværdier fx bæredygtighed.
Desuden deler skolerne teknisk og administrativt personale.

Struer Fri Fagskole er en kostskole med erhvervsrettet undervisning.
Vi tager udgangspunkt i elevernes interesser, og gennem praktiske og erhvervsrettede linjefag gør eleverne afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesretning.
Med faglighed i praksis flytter vi undervisning og teori ud i værkstederne.
https://struerfrifagskole.dk/

Struer Højskole er en lille højskole med fokus på livsstil og velvære.
Vi nyder at skabe tid og rum til fordybelse, eftertænksomhed, erkendelse og refleksion. Vi er et sted, hvor de store spørgsmål, som livet til enhver tid måtte stille, bliver diskuteret og vendt blandt mennesker med vidt forskellig baggrund.
https://struerhojskole.dk/